Také česká síť dálnic bude podle něho horkým kandidátem na čerpání podpory z unie. Vzhledem k tomu, že projekty musí podnikatelé nebo stát nejdříve financovat sami a až po realizaci dostanou podporu od EU, připravuje MMR grantové schéma s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. Ta by měla poskytovat granty na předfinancování projektů do doby, než na ně poskytne prostředky EU.

I komerční banky mají podle Němce zájem o financování projektů, které unie podpoří. ČR by po vstupu do EU měla mít až do roku 2006 k dispozici v rámci strukturálních fondů 1,685 miliardy eur (asi 53 miliard korun). Většina peněz je určena pro všechny regiony s výjimkou Prahy. Dalších 945,3 miliónu eur (30 miliard korun) by měla získat ve Fondu soudržnosti, který navazuje na předvstupní fond ISPA a bude financovat velké projekty v oblasti infrastruktury a životního prostředí.