"Hudební vstupy budou proloženy vstupy tanečními a mluveným slovem na téma Vánoce. Výtěžek koncertu pak bude v průběhu večera předán zástupkyni Fondu ohrožených dětí. Ten získané prostředky použije na vybavení nových Klokánků v Litoměřicích," řekla Michaela Dobrovolná z agentury Bon Art Production s.r.o.

Ve vánočním čase, který má být časem lásky, porozumění a naděje je koncert Vánoce v Opeře dárkem těm, jimž tyto hodnoty v životě scházejí. Vstupenky jsou k dostání v siti Bohemia Ticket.

Projekt Klokánek

Klokánek je nový projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je změnit dosavadní nevyhovující systém ústavní výchovy a nahradit jej v co největší míře přechodnou rodinnou péčí. Na dobu, než se dítě může po vyřešení nebo zlepšení situace vrátit domů nebo než je pro něj nalezena trvalá náhradní rodina (osvojení, pěstounská péče). V "klokaní" rodině jsou zpravidla čtyři děti, více jen v případě sourozenců nebo krátkodobě (maximálně šest) ze závažných důvodů při naplněné kapacitě.

Klokánky přijímají děti bez ohledu na věk (tj. již od narození), proto sourozence není třeba rozdělovat, starší děti se tu učí rodičovskému chování a poskytují mnoho podnětů miminkům a batolatům, u nichž i proto nedochází k opožďování ve vývoji. Je-li v dosahu, děti navštěvují svou původní školu, takže nemění spolužáky ani kamarády. V Klokánku jsou děti jen po dobu nezbytně nutnou - než se po vyřešení situace mohou vrátit domů nebo než je pro ně nalezena trvalá náhradní rodina, není-li návrat do té vlastní možný.