Pohledný syn je důkaz, který v ženě spustí touhu mít také takového potomka. Tím pádem touží po nositeli těchto genů, a tím je dotyčný otec. Jinými slovy když je muž průměrně pohledný, ale má velmi pěkného syna, může se v očích plodných žen stát hotovým Adonisem. Ačkoli chlapec může být pohledný spíše po matce. Jenže z evolučního hlediska je vnímán jako původce genů ovlivňujících atraktivitu syna spíš otec.

„Atraktivita dítěte poskytuje další informace o genetické kvalitě otce,“ píší autoři výzkumu na stránkách odborného časopisu Archives of Sexual Behaviour. V rámci výzkumu psychologové předložili několika stovkám žen fotografie průměrně vypadajících mužů. K nim pak přiložili fotky jejich synů (ačkoli to ve skutečnosti jejich synové nebyli).

Atraktivita obličeje je z evolučního hlediska projevem dobrých genů, vitality a silné imunity.

Někteří chlapci byli velmi pohlední, jiní naopak neatraktivní. Ženy měly hodnotit jen atraktivitu mužů. A výsledky byly jasné. Muž, k němuž byl přirazen pohledný syn (ačkoli fakticky jeho synem vůbec nebyl), dostal mnohem vyšší počet bodů než jiný muž, který byl stejně atraktivní, ale byl k němu přiřazen málo pohledný syn.

Toto zjištění může mít velký význam pro muže, kteří se rozvedou nebo ovdoví. Mají-li hezké potomky, pak by je měli svým potenciálním novým partnerkám ukazovat. Zvýší si tím vlastní atraktivitu. Pokud ale jejich děti nejsou příliš pohledné, měli by tito muži raději chodit na rande sami a snažit se udělat dojem na vlastní pěst.

Atraktivita obličeje je z evolučního hlediska projevem dobrých genů, vitality a silné imunity. Proto má tak zásadní vliv na utváření vztahů a výběr životního partnera.