„Osoby, které vypily dvě sklenice piva či vína před řešením náročných úloh, odpověděly správně nejen častěji, ale odpovídaly správně také rychleji. Ve srovnání s těmi, kdo odpovídali jako zcela střízliví,“ tvrdí profesorka Jennifer Wileyová z University of Illinois.

Tradičně přitom odborníci dosud mínili, že alkohol působí negativně na analytické myšlení a racionalitu vždy zhoubně. Jenže v malém množství může zřejmě prospívat.

„Lidé, kteří pili alkohol a měli v krvi 0,07 procenta alkoholu nebo více, byli horší v dokončení problémů, které vyžadovaly vysokou míru pozornosti, ale byli lepší v tvůrčím řešení problémů,“ tvrdí profesorka Wileyová s tím, že lidé střízliví jsou příliš zaměření na řešení problému a jsou vlastně zaslepení, takže nevidí nové tvůrčí možnosti řešení úkolu.

Po konzumaci alkoholu je pozornost sice pružnější a méně přesná, ale myšlení je kreativnější a otevřené novým nápadům.

Dánský pivovar Rocket Brewing teď přinesl na trh pivo Problem Solver (Řešení problému), který má na zadní straně láhve stupnici, která určuje, kolik muži a ženy různé váhy musejí vypít, aby měli v krvi přesně 0,75 promile alkoholu v krvi.