Doktor Juan David Leongomez ze Stirling University tvrdí, že k těmto změnám v hlase dochází proto, že je muž díky nim pro protějšek atraktivnější. Prokázal to během experimentálního výzkumu s muži a ženami hovořícími anglicky a česky. Jeho tým sledoval muže a ženy při hovoru s různými protějšky. Někdy jimi byli přitahováni, jindy nikoli. A Leongomez si všímal, jak se mění hlas mluvčích.

„Když muži hovořili se ženou, která se jim líbila, tak mluvili více s monotónním rytmem a kolísavým hlasem,“ tvrdí doktor Juan David Leongomez. Pokud muž hovořil s atraktivní ženou, nasadil také hlas poněkud níže. Díky tomu působil mužněji.

„Náš výzkum dokazuje, že lidé modulují své hlasy, aby dávali najevo romantický zájem, a že je to ve svém důsledku činí atraktivnějšími. U mužů je důležité, aby jejich hlas zněl mužně, což vyjadřují hlubokým hlasem. To je ale staví před velké dilema, protože musejí ovládnout dva zdánlivě protichůdné vzkazy: Jsem mužný muž. Ale budu zároveň dobrý partner a otec. Řešením může být častá změna výšky hlasu, která vysvětluje jejich zpěvnou kvalitu hlasu, kterou jsme pozorovali u mužů hovořících s atraktivními ženami,“ tvrdí Leongomez v rozhovoru pro Daily Mail.

Ženy i muži mluvili jinými jazyky

Experiment přitom Leongomez vytvořil tak, aby si mluvčí nerozuměli, ale vnímali jen kvalitu hlasu. Muži byli česky hovořící a nahráli své hlasy v češtině. Ženy, které měly podle tohoto hlasu hodnotit jejich atraktivitu, byly anglicky hovořící a česky nerozuměly vůbec.

Z tohoto experimentu pak vyšlo najevo, že nahrávky mužů, kteří hovořili s krásnou ženou, byly považovány posluchačkami za atraktivnější než nahrávky těch mužů, kteří hovořili s jinými muži či s neatraktivními ženami. Muži tedy při kontaktu s přitažlivým protějškem začnou hovořit „atraktivně“ a ženy tuto změnu ihned rozpoznají.