„V Karlových Varech jsme provedli během festivalu celkem sedmdesát jednu kontrolu,“ uvedl vedoucí oddělení kontroly ČOI v Plzni František Škaryd.

„Při dvaceti kontrolách zjistili inspektoři nedostatky,“ spočítal s tím, že to odpovídá více než 28 procentům. Vloni přitom inspektoři zjistili pochybení při festivalových kontrolách u zhruba třiceti procent, takže živnostníci se letos o něco málo v poctivosti zlepšili.

Podle Škaryda udělili kontroloři na místě pokuty za dvacet dva tisíc korun, z toho naprostou většinu právě v restauracích a stánkovém prodeji s občerstvením.

„Všechna čtyři správní řízení byla zahájena s provozovateli restauračních zařízení,“ doplnil. V nich mohou podle zákona dostat pokutu až do výše pět miliónů korun, ale více než řádově desítky tisíc korun to ve skutečnosti nebude, protože pochybení nebyla tak závažná.

Nesprávné míry a účtování

„Mezi nejčastější závady lze zařadit nesprávné účtování, nedodržení deklarovaných měr či hmotnosti,“ uvedl Škaryd, podle kterého došlo v některých případech k předražení účtenky až o sedm korun padesát haléřů.

„Dále jsme se setkali například se závadami v oceňování, nevydání dokladu o zaplacení, označení provozovny či používání měřidel s neplatným úředním ověřením,“ dodal.

První vlnu kontrol ČOI provedla už před festivalem a také rozdávala pokuty, především v hotelech. Narozdíl od loňského roku se ale nesetkali inspektoři s tím, že by je nechtěli v některém z hotelu v Karlových Varech ubytovat, když se převlékli za baťůžkáře. Personál hotelu tehdy tvrdil, že má obsazeno, ale nebyla to pravda.