Zpravodajské relace televize vysílaly v odpoledních hodinách, proto nejsou v přehledu večerních pořadů uvedeny.

Na Štědrý den vyhrála Popelka