Nemocnice na kraji města 1262000 13. komnata 1481000 Uvolněte se, prosím 1481000 Řím 564000 Planeta Země 550000 Ulice 1270000 Flynn Carsen: Honba za Kopím osudu 1358000 Andělé pomsty 693000 Milionář 370000