Tři životy 1460000 Česká mše vánoční 584000 Hraběnky 966000 Veselé vánoční (pří)hody 2007 988000 Přejeme vám... 146000 Tři oříšky pro Popelku 1440000 Shrekoleda 1796000 Smím prosit? 1694000 Hádej, kdo jsem! 1020000