Text, který Klaus uveřejnil na svých stránkách, překvapivě téměř nepolemizuje s autorčiným názorem na nového papeže Františka, jak by se nabízelo. Jde spíše o příspěvek ke sporu na téma občanská společnost, který má ostatně v českém prostředí své místo už dlouho: Na jedné straně široké názorové škály jsou tu bezvýhradní zastánci občanského sektoru, kteří ho vidí jako alternativu k nefungujícímu státu, potažmo selhávajícímu politickému systému, dokonce navrhují rušit politické strany. Na druhé pak hlasy, jež tvrdí, že si stát a jeho správa, tedy politika, vystačí samy a že občanská společnost je něco jako podkop pod soutěží politických stran. Václav Klaus má konzistentně blízko ke straně druhé.

Jako v řadě podobných sporů jsou to právě názory z obou krajních konců oné škály, které jsou často slyšet a často jsou taky vzdálené od reality, v níž politika s občanskými iniciativami na dennodenní bázi spolužije – kdy si navzájem činnost komplikují, ale zároveň se i inspirují. Jedním z dokladů oné vzdálenosti je i Klausův text.

Sám přiznává, že ho k polemice vybídla hlavně Markétina fotografie u sloupku, resp. její tričko, resp. nápis na něm: Dobýváme veřejný prostor. Je Klausovi pobídkou k úvaze, o kom si autorka asi myslí, že veřejný prostor ovládá, a komu ho chce uzmout (politici, korupčníci). I když podle exprezidenta veřejnému prostoru panuje úplně někdo jiný (pravdoláskaři, novináři). Poté Markétu obviňuje, že je to od ní „útok na politiku a na voliči zvolené politiky jménem tzv. občanské společnosti liliově čistých, ale nikým nezvolených. V některých případech snad skutečně čistých, nevinných a idealisticky uvažujících, ve většině případů však velmi nenevinných, evidentně nealtruistických, ale o své zájmy tvrdě a nemilosrdně bojujících lidí.“

Nakonec Klaus navrhuje nové heslo: Chraňme veřejný prostor.

A teď realita, ke které by se ostatně exprezident přiblížil prostým zadáním kritizovaného sloganu Dobýváme veřejný prostor do internetového vyhledávače: Markéta tričkem samozřejmě nechtěla nic dobýt, jen podpořila stejnojmennou kampaň občanského sdružení Inventura, které se snaží o zviditelnění lidí s mentálním hendikepem ve veřejném prostoru. Tedy o jejich návrat do míst, která byla před nimi dlouho „chráněna“, o něco, co je v duchu silného občanství zjevně prospěšné a na co stát bez pomoci zvenčí sám nestačí.

P. S. Václavu Klausovi po dohodě s Inventurou, s níž Salon dlouhodobě spolupracuje, jedno zmíněné tričko posíláme.