Craig Thompson
Habibi
Přeložil Richard Podaný
BB/art

obálka Craig Thompson: Habibi

FOTO: archív nakladatelství BB/art

Žánr komiksů už dávno nestojí jen na bezduchém vyvalování prsou a střílení do protivníků. Craig Thompson před lety okouzlil čtenáře na celém světě grafickým románem Pod dekou, kde líčil své složité dospívání v přísně katolickém prostředí. Komiks Habibi je podobně vizuálně opojný, i když se Thompson možná ponořil do vlastní nápaditosti až příliš a zapomněl na samotnou výstavbu příběhu. Ten líčí vztah dvou dětských uprchlých sirotků. Autor nešetří odkazy na islám a křesťanství, zabývá se i napětím mezi třetím světem a Západem. Přesto se čtenáři tu a tam zasteskne po přístupu, kdy Thompsonovou ambicí bylo „jen“ ztvárnit vlastní vzpomínky bez příliš horoucích mírotvorných podtextů.

Brigitte Hamannová
Hitlerův ušlechtilý Žid
Přeložil Petr Dvořáček.
Prostor

obálka Brigitte Hamannová: Hitlerův ušlechtilý Žid

FOTO: archív nakladatelství Prostor

V roce 1907 linecký doktor Eduard Bloch léčil jistou paní Klaru, která na konci téhož roku zemřela. Její osmnáctiletý syn velice oceňoval doktorovu svědomitou péči. Adolf Hitler mi stiskl ruku a řekl: „Budu vám, pane doktore, navěky vděčný.“ Bloch (1872–1945) byl židovského původu i vyznání. Hitler ho nazýval „ušlechtilým Židem“ a až do jeho odjezdu do USA (1940) ho víceméně chránil před protižidovskými říšskými zákony. Tento absurdní výsek dějin by mohl být zpracován v drobné studii, Hamannová ho však použila jako základ knihy, v níž popisuje osudy rozvětvené Blochovy rodiny, dějiny města Lince, nepřehlednou politickou situaci v meziválečném Rakousku i vzrůstající antisemitismus v tomto regionu.

František Listopad
Poesie II
Dauphin

obálka František Listopad: Poesie II

FOTO: archív nakladatelství Dauphin

Nepracuji / kreslím poezii / Kohout zmaten zpívá / Večer žiji / Přes den broskve / zrají k utopii (bez názvu, sbírka Krleš). František Listopad (1921) nebo také Jiří Synek nebo také Jorge Listopad: básník, prozaik, dramaturg, překladatel… Kolik ještě žije česky píšících prozaiků a básníků, kteří poprvé publikovali na konci třicátých let 20. století? Dají se spočítat na prstech. Takoví už mají právo a nárok vydat počet. Druhý svazek autorových básní zahrnuje deset sbírek: Final rondi (1992), Oprava houslí a kytar (1995), Krleš (1998), Příští poezie (2001), Milostná stěhování (2001), Rosa definitiva (2007), Hymny zkratky (2010), Curricula (2011), Soukromé západy slunce (2012) a Andělské schody (2012). Jak lakonicky píše v jedné básni: Co zbylo / bylo.