Reportér na pozadí českých národních obrazů (Hrad, Most, Kříž, Chrám, Vlajka) připomíná zeměpisné, demografické i ekonomické souvislosti života v Čechách: Nyní jsme v samotném centru města s neodolatelným panoramatem. Jak vidíte, všude je spousta turistů. Zdá se však, že ve středu města nežije mnoho původních obyvatel. Pokusíme se proto vypátrat, kam byli domorodci vytlačeni. Afričan nasedá do auta vhodného k lovu vodních buvolů a odjíždí, historizující Disneyland je vystřídán Jižákem.

Čtvrť zvaná South Town je domovem pro necelých 80 tisíc obyvatel. Žijí tady pospolu nejrůznější kmeny. Největší skupinu tvoří takzvaná střední třída. Devótní výjevy ze srdce Evropy nahrazují záběry na reálně socialistickou výstavbu a obsah reportáže se láme do kritiky poměrů. První díl dokumentárního seriálu botswanské televize se zaobírá tvářemi chudoby v Čechách a postavením našich důchodců, jejichž status je s většinou afrických zemí nesouměřitelný a pro reportéry nepochopitelný. Další část zobrazuje „rasovou válku kmenů na severu Čech“ za tvůrčí účasti dvou studentek z Tanvaldu.

Botswanská televize nás nešetří. Botswanská televize je, samozřejmě, odborně a radost ně dotaženou mystifikací. Je dílem občanského sdružení Educon, koordinátora kampaně Česko proti chudobě a realizátora projektu Média pro Rozvojové cíle tisíciletí, jenž opačným směrem natáčí to pokroucené kukátko, skrz které se obvykle díváme na Afriku.

Reportáž končí objetím těžce pracující dcery (zaměstnané na kase v supermarketu) s matkou internovanou v domově důchodců, hlubokomyslným závěrem o kvalitě života v Čechách a odjezdem Defenderu do západu slunce.

To máme za to.