V sauně jsou dřevěné stěny, které mají vedrem zacpané uši, a tři teplomilní spisovatelé se modlí, aby v téhle kafkárně neumřeli na infarkt, a co chvíli skáčou dírou v ledu do Vltavy. A když z ní vylezou naposledy, vydají se na Západ a barvitě mu podají zprávu o sovětské okupaci.

Tato slavná a hispánskému kulturnímu okruhu známá historka z pražské sauny je vylíčená v mnoha článcích a rozhovorech. Vzpomínal na ni před pěti lety i Carlos Fuentes, když přijel do našeho hlavního města pokřtít knihovnu Institutu Cervantes, která je po něm pojmenována.

Markéta Pilátová

Markéta Pilátová

FOTO: Jiří Sobota

Před pár dny zesnulý Fuentes dokázal psát nejen brilantní filosofující eseje nebo politické komentáře (naposledy se den před smrtí vyjadřoval k situaci ve Francii), měl také svou snovou, románovou polohu, blízkou pojetí Cervantova Dona Quijota, kdy román zrcadlí putování ke smyslu, strhává roušku nesmyslu a staví se ke skutečnosti čelem a toto čelo je stvořené z magických metafor. Takovým románem je pro mě Fuentesův Starý gringo o mexickém putování amerického novináře Ambrose Bierce v době tamní revoluce. Jeho předobraz, skutečný Bierce, nechtěl zemřít v posteli, a tak se vydal pro smrt na jih. Ve svém posledním dopise napsal: Být gringo v Mexiku, to je eutanazie. A od toho se odpichuje děj Fuentesova románu, který psal svou klíčovou knihu dvacet let. V době e-booků, kdy se spisovatelům doporučuje napsat nejméně dva kousky do roka, je pro mě Carlos Fuentes příkladem hodným následování. Říkal, co si myslel, a psal jako bůh. A klidně si dával načas…