Tullio Kezich
Federico
Přeložila Eva Zaoralová.
NLN

obálka Tullio Kezich: Federico

FOTO: Archív nakladatelství NLN

V legendách o těch, co uspějí, se téměř vždy zahnízdí představa suverenity a samozřejmosti. Felliniho životopis z pera kritika a režisérova přítele tuhle naivní představu boří. Ke slávě se filmař musel tvrdě dopracovat a bez překonávání nejen vlastních nejistot, ale také nejrůznějších útoků a čachrů by skončil mezi průměrnými. I takové filmy jako Silnice či Sladký život se musely probít k uznání přes počáteční chladná až odmítavá přijetí. Felliniho život byl plný protikladů a vášní a Kezich jim dokázal dát prostor a řád i v intimní rovině: …přes své zálety byl mužem jediné ženy a Giulietta to s loajalitou oplácela.

Susana Fortesová
Čekání na Roberta Capu

Přeložila Athena Alchazidu.
Host

obálka Susana Fortesová: Čekání na Roberta Capu

FOTO: Archív nakladatelství Host

Být novinářem-fotoreportérem je tak romantické povolání! Zvlášť, když jste natolik prozíraví, že si ještě za života kolem sebe stihnete vytvořit romantickou aureolu dobrodruha. Na podobnou zář sazí také román, který líčí vztah mezi jedním z nejslavnějších fotografů Robertem Capou a jeho partnerkou Gerdou Taro. Anotace praví, že oba umělci byli mladí, protifašisticky zaměření, pohlední a nezkrotní. Taro zemřela během občanské války ve Španělsku, Capu odrovnala nášlapná mina ve Vietnamu. Byli spolu dost krátce na to, aby si romantický vztah nestihli pokazit. A román je zas dost krátký na to, aby té romantiky nebylo příliš.

T. Šmíd, P. Kupka
Český organizovaný zločin
MUNI PRESS

obálka T. Šmíd, P. Kupka: Český organizovaný zločin

FOTO: Archív nakladatelství MUNI PRESS

Jména Krejčíř, Berdych, Mrázek nebo Pitr zná každý, u Koženého si většina vybaví i opálenou tvář s doutníkem. Příběhy jejich kriminální činnosti ale časem splývají. Dvojice mladých badatelů se pokusila systemizovat organizovaný zločin kvalitativní studií, v níž zkoumají domácí i zahraniční vazby jednotlivých gangů, jejich pracovní postupy i specializace (obchod s drogami, kradenými vozy, zbraněmi, lidmi, organizované zločiny bílých límečků apod.). Oproti různým internetovým faktům je u Šmída a Kupky výhodou, že jde o plnohodnotnou vědeckou práci, na niž lze odkazovat, aniž se vystavíte žalobě pro pomluvu.

Pier Paolo Pasolini
Zuřivý vzdor
Přeložil Tomáš Matras.
fra

obálka Pier Paolo Pasolini: Zuřivý vzdor

FOTO: Archív nakladatelství fra

Šedesátá léta smetla i v Itálii většinu hodnot, které společnost držely pohromadě staletí. Také ideály této revolty ale časem začaly působit zastarale. Tomuto dvojímu úpadku – tradice i revolty proti ní – staví Pasolini do cesty svůj zuřivý vzdor v článcích pro italské noviny (výběr těch z posledních pěti let jeho života právě vyšel česky). Na křik jeho hlasu je nutné si při četbě chvíli zvykat, je nevídaně osobní a trochu tím neobratný, z místních autorů asi nejvíc připomíná Romana Sikoru. Je to svár silné víry a nijak slabší, drtící skepse člověka, který poznává svou rostoucí společenskou zanedbatelnost.

Van Jones
Zelená ekonomika
Přeložila Eva Křístková.
Vyšehrad

obálka Van Jones: Zelená ekonomika

FOTO: Archív nakladatelství Vyšehrad

Zatímco se poslanci Janu Burešovi (ODS) v únoru podařilo prosadit, aby už největší znečišťovatelé nemuseli za vypouštění škodlivin platit, americký aktivista Van Jones hledá spojenectví pro docela opačné cíle. Neměří uspořenou energii v megawattech, ale v negawattech – v energii vůbec nespotřebované. Snaží se smířit letité odpůrce: podnikatele s aktivisty, zastánce vnitřní, osobní proměny a té vnější, revoluční a ekologii se sociální spravedlností. Po koalici Nového údělu a Nové pravice hledá koalici environmentalismu společenského vzestupu.