Jiří Žáček
České moře
Šulc-Švarc

obálka Jiří Žáček: České moře

FOTO: Archív nakladatelství Šulc-Švarc

České moře, dárek od Shakespeara, / pohádkový omyl, který potěší, / cosi jako láska, naděje a víra, / moře pro neplavce, moře pro pěší. Úvodní verše básně Jiřího Žáčka České moře znají čtenáři jeho stejnojmenné sbírky, jež vyšla poprvé v roce 1999, i pasažéři pražského metra, kteří se s ní setkávali v rámci projektu Poezie pro cestující. Právě vychází rozšířená reedice knížky České moře, která obsahuje i několik autorových básní ze současnosti. Jiří Žáček se v nich neodchyluje od své pečlivě broušené poetiky lyrických drobnokreseb, kde láska stojí proti smrti a případný patos bývá podetnut vtipnou pointou – jako například v básni Poslední láska: Svou první lásku dáme za vzor dětem. / Pak přežiješ pár explozí. / Poslední láska přijde s kosištětem / a sečte ti ty předchozí.

Don Lattin
Harvardský psychedelický klub
Přeložil Tomáš Piňos.
Pragma

obálka Don Lattin: Harvardský psychedelický klub

FOTO: Archív nakladatelství Pragma

Časosběrná kniha sleduje osudy čtyř mužů, kteří vytvářeli jednu část historie poválečných USA. Lattin popsal zrod kulturního (proti)proudu, který postupně zasáhl i Evropu a pak v různých podobách většinu světa. Stačí pár „symbolů“: Ken Kesey, Jimi Hendrix, Formanovy Vlasy… Každý po svém, a přesto podobně. Možná ale, že nejdůležitější v celé knize je pod čarou citovaná poznámka pamětníka a počítačového průkopníka Stewarta Branda: Neúcta protikultury vůči centralizované moci položila filosofické základy nejen pro neřízený internet, ale i pro celou revoluci osobních počítačů.

Nicolae Rusu
Krysiáda
Přeložil Jiří Našinec.
Havran

obálka Nicolae Rusu: Krysiáda

FOTO: Archív nakladatelství Havran

Doporučovat čtenářům, aby si dříve, než začnou číst nějakou knihu, vyhledali konkrétní historická fakta, většinou vyvolá dopředu negativní dojem. Román, byť by byl sebevíce politicko-historický, má fungovat bez pomoci předcházejícího studia. Jenže co vlastně víme o jedné z nejchudších evropských zemí, o Moldavsku, které ještě před dvaceti lety jako součást SSSR bylo Moldávií, co víme o dělení Besarábie, o moldavštině, která je téměř totožná s rumunštinou, a o nezávislé proruské Podněsterské republice, jež sice není mezinárodně uznána, ale fakticky existuje…

Nicolae Rusu
Silvestr na vraku

Přeložil Jiří Našinec.
Havran

obálka Nicolae Rusu: Silvestr na vraku

FOTO: Archív nakladatelství Havran

…dvoudílný román je jakýmsi politickým thrillerem o moldavské realitě 90. let, ukazuje bezmocnost intelektuála uplatnit v praktickém životě pojmy svoboda či demokracie, nezakrývané prorůstání kriminality do všech pater společenského a politického života, fyzické násilí a vraždy, když nelze zájmy prosadit korupcí. A to vše pod praporem národního obrození a návratu do Evropy. Jestli to čtenáři něco připomíná, pak zde je vše mnohem tvrdší, drsnější a beznadějnější. A do toho oprávněný strach z bývalého Velkého bratra. Jeden jeho představitel charak -terizuje v románě bezvýchodnou moldavskou situaci: Buď hlavou do kamene, nebo kamenem do hlavy.

George Steiner:
Errata. Prozkoumaný život
Přeložili Lucie Chlumská a Ondřej Hanus.
Host

obálka George Steiner: Errata. Prozkoumaný život

FOTO: Archív nakladatelství Host

Číst texty moudrých lidí, kteří k vyjadřování nepotřebují vědecké termíny a vystačí s normálním jazykem, má téměř léčivou moc. Prozaik a kulturní kritik George Steiner (1929) napsal jakousi literární biografii; útržky z jeho života jsou však jen pomocnou konstrukcí, po které se mohou pnout jako bujná vegetace obecné úvahy nejen o literatuře, ale i o evropské civilizaci, historii, o myšlení před druhou světovou válkou a o současném myšlenkovém chaosu. Své „opravy“ spojil autor do jedenácti esejů, nazvaných opravdu jen číslovkami. Zatímco v české literatuře je esej na pokraji zájmu, jako kdyby povšechné mudrování či spíše žvanění vyčerpalo tento žánr, anglosaská tradice je úplně opačná. Ze Steinera se můžeme těšit a zároveň nám z jeho přesných popisů naskakuje husí kůže. Jedno, zda píše o překládání (Bez překládání bychom obývali osady na hranicích s tichem.), nebo o historické paměti a její mediální prezentaci (Je proto těžké popřít, že dvacáté století snížilo práh lidskosti. Člověka ve všech ohledech ubylo.). Tohle je opravdu život v jazyce.