Petr Mašek
Prastaré pověsti české
Pistorius & Olšanská

obálka Petr Mašek: Prastaré pověsti české

FOTO: Archív nakladatelství Pistorius&Olšanská

Historik známý jako specialista na českou šlechtu se odvážil doplnit a poopravit zažitou Jiráskovu verzi převyprávění starých českých předkřesťanských mýtů. Jednu výhodu měl – nemusí se dneska bát, když napíše, že staří Češi nebyli žádní holoubci a že Praotec byl pravděpodobně velmož vyhnaný z Ilýrie kvůli vraždě. V Jiráskových Starých pověstech… se také nedočteme, co se dělo Nezamyslovi, Mnatovi, Vojenovi či Vnislavovi, ani některé krvavé podrobnosti z dívčí války, když Přemysl zjistil, že s ohledy a férovostí se Vlastě neubrání. Mašek také svou knížku citlivě jazykově upravil – zvolil čtivý kompromis mezi češtinou starých kronik a dnešní. Téhle knížce můžeme, jestli Češi ještě nějakou dobu budou mluvit česky, předpovídat dlouhý život.

Pavel Šrut, Galina Miklínová
Lichožrouti se vracejí
Paseka

obálka Pavel Šrut, Galina Miklínová: Lichožrouti se vracejí

FOTO: Archív nakladatelství Paseka

Druhý díl dobrodružství ponožkožroutských stvoření zavede čtenáře do Afriky, kde lichožrout Hihlík hledá rodiče. Na svých cestách se seznamuje s výstředním anglickým milionářem, horlivým protektorem, rozhodnutým chránit roztomilé lichožrouty i za cenu, že by je musel ke spolupráci donutit násilím, nebo tajemnou lichožrouticí Kawou. Třeba se i ta daleká cesta do Afriky smrskne a zkrátí, utěšoval se, i když měl ke strachu přinejmenším tři důvody. Tak zaprvé: byl sám. Zadruhé: Afrika je veliká. A černý pasažér Hihlík nevěděl, co ho cestou čeká, a kde v tom světadílu najde své rodiče. A zatřetí: strach se k vám někdy vplíží, ani nevíte proč.

Alena Wagnerová
Sidonie Nádherná a konec střední Evropy
Přeložila Michaela Jacobsenová.
Argo

obálka Alena Wagnerová: Sidonie Nádherná a konec střední Evropy

FOTO: Archív nakladatelství Argo

Kniha životopisná, ale přesto se čte jako napínavý román. Wagnerová totiž dokázala porozumět nejen Sidonii a jejím vztahům, postojům, ale i postavám z jejího života a také tomu třeštění kolem – rozpad monarchie, dvacet let nervóz -ního evropského míru, nacismus a po něm: Sotva SS opustilo zámek, vtrhlo do něj obyvatelstvo, aby jej vyrabovalo. Nadarmo jsem uzamkla brány, násilím je vždycky znovu otevřou, včera tam byli i Rusové, každý si vezme, co chce, píše Sidonie 12. května 1945 v dopise, když se v prvních dnech po válce vrátí na zámek, který jí Němci zabavili. Česká autorka napsala a vydala knihu nejprve německy a v Německu (2003).

Jan Antonín Pitínský
Všecko napsané

Větrné mlýny

obálka Jan Antonín Pitínský: Všecko napsané

FOTO: Archív nakladatelství Větrné mlýny

Překvapivě toho jeden z nejvýraznějších českých divadelních režisérů posledního dvacetiletí nenapsal moc. Do jediného svazku se kromě autorova úvodu a poznámky o vzniku jednotlivých textů vešlo 6 her, 3 prózy, 2 scénáře, jedna básnická sbírka (Lulku tatíčkovi) a reportáž z Madridu. Kulaté máchovské výročí máme za sebou, můžeme proto nadčasově připomenout, že i v JAP má česká literatura básníka hravého i dravého, KHM znalého a patrně velmi, velmi milujícího: Na líci smíchu cuchání, / trav impresionistický, modravý kolorit… / A v očích stálý luny chlad, / v lázních když valčík tančí, z látky snů…

Anita Orbánová
Moc, energie a nový ruský imperialismus
Přeložili Pavel Kaas a Zuzana Krulichová.
Argo

obálka Anita Orbánová: Moc, energie a nový ruský imperialismus

FOTO: Archív nakladatelství Argo

Pozoruhodná studie o tom, jak Rusko uplatňuje hlavně prostřednictvím plynu a ropy svůj vliv ve střední Evropě – v Polsku, na Slovensku a v Maďarsku. V případě konkrétních obchodů se však objevují i jiné země, například Rakousko dostává nelichotivé označení trojský kůň. Maďarská politoložka nezapře svou vazbu na USA, kde vystudovala. Hodně se opírá o americké analýzy, ale i bonmoty, a hlavně o tu část americké sovětologie, pro kterou jsou Petr Veliký, Stalin, Putin vládci jedné a té samé země, v níž se sice mění režim a používá rozdílná rétorika, ale cíle jsou stejné. Orbánová Evropě přeje jako spojence Ameriku, a právě proto píše nekompromisně: Pouze jednotná a rozhodná EU má šanci čelit ruskému vlivu.