Křížové tažení, které Tvar proti písmu vede, má své stíny. Dejme tomu lehce podpásové grafologické hodnocení osobnosti autorky Comenia Scriptu Radany Lencové – navržené písmo určitě není jejím osobním rukopisem. Jinak si ale Tvar dobře našel velké téma a usilovně se mu věnuje.

Comenia Script nahrazuje spojité psací písmo novým vzorem, v němž je většina liter samostatná, bez napojení na okolí. To je velká a diskutabilní změna. Dnešní děti tím mimo jiné můžou ztratit schopnost přečíst rukopis svých rodičů či babiček. Zarážející na celé věci tak není snaha Tvaru diskusi o písmu vyvolat, ale naopak to, že mu téma už dávno nepřebral některý z větších společenských magazínů, že se o nové písmo s jeho zápory i klady nehádáme v hospodách. Od dob vášnivých sporů mezi iotisty a ypsilonisty jsme ve vztahu k jazyku, jehož součástí je vedle pravopisu i písmová norma, pokročili k rozšafné apatii. Dřív se o podobné věci hádávaly nejlepší národní mozky, dnes se radikální změna připravuje na ministerstvu školství zdá se bez jakékoliv konzultace s odborníky.

Možná jsou hádky o nové psací písmo zbytečné, všichni už přece datlujeme hlavně do klávesnic. Ale možná se svou schopností psát slova jednou čarou přijdeme i o celý jeden druh spojitého, návazného myšlení. Kdo ví.

Kritik Štefan Švec

Štefan Švec

FOTO: Petr Horník, Právo

Vybuzena Tvarem, přihlásila se do diskuse o Comenia Scriptu i pohoršená Česká grafologická komora. Přislíbila, že sama iniciuje návrh na nový písmový vzor pro základní školy, lepší než ten starý i nově navržený. Od té doby se ale na stránkách grafologů žádný takový návrh neobjevil a debaty kolem Comenia Scriptu se místo jakýchkoli pozitivních nápadů omezují na intelektuálně hodnotné výkřiky typu Ne mrzačení našich dětí!. Pokud se někdo nerozhoupe a nějaký kvalitní návrh skutečně nepředloží, zvítězí pravděpodobně v boji o nové písmo Comenia Script. Dostaneme, co si zasloužíme.