David Lodge
Nejtišší trest
Přeložil Richard Podaný.
Mladá fronta

Autor slavných Hostujících profesorů ve svém posledním románu činí krok stranou z tradice britského univerzitního humoru, aniž by opustil univerzitní svět. Hrdina – předčasně penzionovaný profesor lingvistiky – se vzrůstající intenzitou limitovaný ztrátou sluchu prožívá každodenní události ve své rodině a částečně i v akademickém prostředí (jako nedobrovolný konzultant poněkud vyšinuté americké postgraduální studentky). Poučená ironie ale zůstává. A ačkoli se životní situace nijak zvlášť k dobrému neobrátí, změní se úhel pohledu, vždyť na kurzech odezírání ze rtů se vždycky dozvím něco nového.

Markéta Pilátová
Víla VIVIVÍLA a stíny zvířat

Nakladatelství Lidové noviny

Spisovatelka a novinářka Markéta Pilátová vydala v druhé polovině loňského roku po povedeném románu Má nejmilejší kniha ještě jednu knihu s titulem Víla VIVIVÍLA a stíny zvířat. Kromě toho napsala bezpočet článků (nejen, ale i do Salonu), zvládá navštěvovat argentinské Hadí instituty, cestovat přes kontinenty nebo učit potomky českých emigrantů v Buenos Aires. Jak to jen dělá, musí se člověk ptát. Její milá Víla VIVIVÍLA je z rodu moderních punkových pohádek, kde hrdinka nenosí nudné pavoučí šatičky, ale samozřejmě kalhoty, k tomu vyplazuje jazyk a je dosti tvrdohlavá. Nápaditými ilustracemi doprovodil knihu Jakub Zich.

Rostislav Křivánek
Země strašidel
Barrister & Principal

Během svého dosavadního života prozaik, básník, dramatik, novinář, ředitel divadla, hudebního vydavatelství, herec, libretista, textař či divadelní režisér Rostislav Křivánek přichází s románem Země strašidel. Jeho hrdina Erik se dobrovolně stává civilizačním sirotkem, když za sebou nechává uspořádaný, ale příliš obyčejný život. Zkouší cestu do cizí země zasažené válkou, ke kořenům, u nichž nachází svou družku v pouti, pro změnu válečnou sirotu Marlenu. Knihu dokreslují ilustrace Vladimíra Franze, s nímž Křivánek dlouhodobě spolupracuje.

Ivo Marek
Pravdomluvní vědí, že…
Mars Promotion/Nakladatelství Primus

Kniha pamětníka českého bigbítu vypráví o 70. a 80. letech. Začíná vzetím do vazby za výtržnictví a veřejné pohoršení. Vyčural se jedno odpoledne v zapadlé pražské ulici a jakási babice ho udala a s příslušníkem VB dostihla, než stačil odjet tramvají. V podobných trapnostech, s občasnou úlevou uprostřed zklamávaných nadějí, se proud jeho vyprávění dovalí až do listopadu 89. Byli jsme z toho otrávení… jak to pořád drhne, jak nic nejde, ani blbej singl, a všichni nám jenom vysvětlujou, že to nejde, a my… nejsme schopni pochopit, PROČ TO NEJDE!

 

Edice historického myšlení nakladatelství Argo má další dvě zdařilé rýhy na pažbě. Michal Kopeček ve své středoevropské komparativní studii Hledání ztraceného smyslu revoluce zkoumá vše, co by se dalo shrnout pod pojem marxistický revizionismus. I pro dnešek je zajímavé, že to, co v roce 1968 dostalo reformně odvážný politický program, vyrůstalo původně ze stejného politického jazyka, ze stejných frází, které používala oficiální doktrína. Když se Kopeček ptá, co vlastně otevřelo novým myšlenkám cestu, končí ale zase u ekonomického obratu. Nezajímavým není ani popis problémů, které při sběru materiálů na svou knihu zažíval a které byly způsobeny jen tím slovem marxistický v jejím tématu.

Druhou knihou stejné edice je studie francouzské historičky Françoise Mayer Češi a jejich komunismus. Je věnována utváření kolektivní paměti české společnosti v devadesátých letech minulého století s ohledem na předešlou totalitní dobu. Zkoumáním metod a dokumentů nového režimu, ale třeba také uměleckých děl popisuje, jak náhle jsme na předchozích čtyřicet let zapomněli.