Pauls Bankovskis
Čeka, bomba, rokenrol
Přeložil Michal Škrabal.
Argo

Na švédským radiu říkali, že v Rusku vybouchnul atomovej reaktor. Nedoporučujou chodit ven, pít mlíko, zkrátka bordel větší než za Velký říjnový. Když si k této a následující malé ukázce z textu znovu zopakujete název knihy a k tomu ještě přidáte smrt L. I. Brežněva a válku v Afghánistánu, máte přesně narýsován půdorys, na kterém je postaven román populárního lotyšského autora. Text je sice sestrojen poněkud postmoderně, ale pro českého čtenáře je to důležitá zpráva o životě v pobaltských zemích před rozpadem SSSR. „Jak by řekl Gorbačov, nadešel čas nazývat věci pravými jmény, hahaha,“ smál se Bergsons. „V zemi nastaly historické změny. Bylo by hloupé stavět se k nim zády a pak honit bycha.“

Lenka Reinerová
Lodní lístek
Přeložila Olga Walló.
Labyrint

Uvedení dvou dosud česky nevydaných próz, autobiografické Druhé přistání v Mexiku a povídka Lodní lístek o utečencích v Marseille začátkem čtyřicátých let, připomenulo 27. června právě rok od smrti poslední německy píšící autorky z Prahy. Týž den jí byla na domě, kde žila, na Plzeňské třídě č. 129, odhalena pamětní deska.

Karel Zlín
Nedaleko pyramid
Protis

Autorský výběr tvorby především z let 2005–2007 básníka a sochaře, ale také prozaika, překladatele či kreslíře Karla Zlína, vlastním jménem Karla Machálka (1937), žijícího od roku 1976 ve Francii. Sbírku, rozdělenou do devíti oddílů, doprovází Zlínovy fotografie z června 1963. Podstatnou složkou básní je okruh motivů odchodu z vlasti a nemožnosti nacházení cesty zpět, ahasverovské bloudění a zrazování. Ty ve spojení s motivy máchovskými tvoří nejpůsobivější místa sbírky. Zemřít nepoznán. Sám. Být poutníkem a jít / z míst, která kdysi byla nazývána vlastí. / Když uhašen byl požár, / už jenom hledat vlastní hrob. (K. H. M.)