„Když jsem se minulý rok probíral archivem České televize, narazil jsem na záznamy divadelních inscenací a televizní tvorby Petra Lébla. Uvědomil jsem si, že je přesně tou osobností, která by měla být představena v sekci Fresh Classics, neboť naplňuje bezezbytku její smysl," vysvětluje programový ředitel Fresh Film Festu Jakub Felcman.

A dodává: "Záznamy totiž dalece přesahují televizní formát a zaslouží si být přeneseny do kinosálu a představeny ve filmovém prostředí publiku. Jsem rád, že se nám ve spolupráci s Českou televizí podařilo retrospektivu realizovat.“ 

Na festivalu budou představeny jak televizní záznamy Léblových her, které vznikly v Divadle Na zábradlí a které Lébl osobně převedl do formátu vhodného pro nové médium (např. Naši naši furianti, Ivanov, Racek).

Neméně zajímavé jsou Léblovy vlastní televizní práce jako dnes již kultovní debatní pořad Studio Kroměříž nebo jeho tvorba dokumentární, z níž je třeba upozornit zejména na výjimečný portrét svébytného umělce Strýčka Jedličky Strážce kouzel.

Léblovu osobnost pomohou pak divákům více přiblížit dokumenty Olgy Sommerové (Andělé tě hlídají, Zábradlí) či Ivana Vojnára (Herci). Retrospektiva díla Petra Lébla čítá téměř tři desítky titulů včetně děl, na kterých se podílel jako herec či scénograf.