Heinsch pocházel ze slezského Kladska, usadil se však v Praze, kde se v roce 1679 zapsal do malířského cechu a svým uměním se záhy domohl poměrně slušného majetku. Kolébku baroka Řím zřejmě nikdy nenavštívil, ale s díly italských mistrů se seznámil (podobně jako Brandl) v tehdy bohatých uměleckých sbírkách Pražského hradu.

Katalog jeho díla dnes čítá téměř sto padesát obrazů, stovku kreseb a několik set grafických listů a ilustrací. To nejlepší z jeho tvorby je nyní k vidění v Císařské konírně. Malíř pracoval téměř výlučně pro církevní řády jezuitů, křižovníků s červenou hvězdou a augustiniánů. Tvořil pro ně umění, které odpovídalo požadavkům protireformace. Pro mnohé se tak stal charakteristickým představitelem "doby temna", což - vedle kolísající umělecké kvality některých obrazů - přispělo k opomíjení jeho malířské osobitosti a dokonce i k dosti negativnímu hodnocení jeho přínosu.

Pokud však projdete pečlivě výstavou, pak zjistíte, že jeho nejlepší malby mají v sobě velkorysý patos, přesvědčivý realismus i náboženskou oddanost. V něčem u něj najdeme dědictví nizozemského naturalismu, ale i poučení francouzským klasicismem. Jak kdysi výstižně napsal V. V. Štech: "Hověla mu zvláště citová poloha ticha, oddanosti, pohroužení a soustředění."

Z různých podnětů Heinsch vytvořil styl, který je dosti odlišný od ostatních umělců pražského baroka. Velkou zásluhu na novém zhodnocení Heinschova odkazu má historik umění Michal Šroněk, který důkladně probádal jeho dílo. Výsledkem mnohaleté práce je tato objevná výstava i reprezentativní monografie, kterou společně vydává Správa Pražského hradu, nakladatelství Gallery a Ústav dějin umění Akademie věd České republiky.

Jan Jiří Heinsch Malíř barokní zbožnosti do 28. ledna 2007 Císařská konírna Pražského hradu Autor výstavy: Michal Šroněk Otevřeno denně od 10 do 18 hod. Vstupné: základní 120 Kč, snížené 60 Kč, rodinné 180 Kč