Porotci uvádějí, že mladí výtvarníci divákům nenabízejí snadnou estetickou kontemplaci a galerii daleko spíše využívají k prezentaci velmi osobitých analýz současného světa. Zabývají se sociálním aktivismem (Rafani), vyjadřují se k politickým problémům (Jan Jakub Kotík) nebo využívají reklamy a komerčních vztahů (Tomáš Svoboda).

Pracují-li umělci s obrazovými projekcemi (Dušan Skala), jejich díla mají víc než k videoartu blíže k experimentální kinematografii. Někteří z finalistů (Barbora Klímová) reflektují dějiny českého avantgardního umění a zamýšlejí se nad platností jeho odkazu.

Slavnostní vyhlášení laureáta se uskuteční v Brně 16. listopadu v 18 hodin. Vítěz jako tradičně získá šestitýdenní pobyt v New Yorku a Společnost Jindřicha Chalupeckého ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR mu poskytne 100 tisíc korun na realizaci výstavního projektu nebo vydání katalogu.