Robert Graves: Claudius Bůh a jeho žena Messalina

Ve druhé knize historického románu (první díl je Já, Claudius) přibližuje Robert Graves čtenářům neobyčejně zasvěceně i poutavě, s vtipem a ironií, formou fingované Claudiovy autobiografie jedno z nejzajímavějších údobí světových dějin.

Pátý římský císař Claudius se stal vládcem z donucení, proti svému republikánskému přesvědčení. A tak se alespoň snažil panovat moudře a spravedlivě - samozřejmě v mezích dobového pojetí spravedlnosti - napravovat státní aparát, zkorumpovaný senát a soudnictví, mýtit zlořády, dbát o veřejný blahobyt - a leccos se mu dařilo; jeho bystrost a důvtip se osvědčily i ve vojenské strategii, například při tažení proti Británii. Méně už se Claudiovi dařilo v osobním životě; nakonec ho zradili i ti, jimž nejvíc věřil: jeho dlouholetý přítel, židovský král Herodes Agrippa, a jeho nejmilovanější manželka, krásná Messalina. Zavražděním Claudia v roce 54 našeho letopočtu, jímž se uvolnil trůn pro nového císaře, Claudiova adoptivního syna Nerona, uzavírá Graves druhou knihu svého románu - fiktivního Claudiova vlastního životopisu.

BBart, překlad: Alena Jindrová-Špilarová, 472 str., váz., 249 Kč

Neil Gaiman: Nikdykde

Urban fantasy Nikdykde byl původně seriál, který jeho autor Neil Gaiman převedl do podoby románu.

Pod ulicemi Londýna je svět, o kterém se většině lidí nikdy ani nesnilo. Město nestvůr a světců, vrahů a andělů, rytířů v brnění a bledých dívek v černém sametu. To je Londýn lidí, kteří propadli trhlinami.

Richard Mayhew je mladý úředník, který se s tímto jiným Londýnem seznámí víc, než je mu příjemné. Žije v něm dívka, která si říká Dvířka, a lidé, kteří ji chtějí zabít. Je tam také anděl jménem Islington, který žije v síni ozářené svícemi, a starý Bailey, který bydlí na střechách. Jsou tam inteligentní krysy a krysomluvčí, a také hrabě, jehož dvůr se schází ve vagónu podzemní dráhy. Most noci chrání nebezpečnou cestu do čtvrti Knightsbridge, v kanálech žijí lidé, v labyrintu Bestie. Jsou tam nebezpečí a rozkoše, na jaké fantazie nestačí.

Polaris, překlad Ladislava Vojtová, 304 str., 249 Kč

Henry Miller: Obratník Kozoroha

Autobiografická zpověď o profesních, milostných, uměleckých a erotických peripetiích autorova života před odchodem do pařížského exilu, zasazená do živě vykresleného prostředí New Yorku dvacátých let, navazuje na předchozí Obratník Raka radikálností své výpovědi i erotickou otevřeností, jež z knihy učinily jeden z bestsellerů počátku šedesátých let a významně ovlivnily poezii i prózu nastupující beatnické generace.

Millerova zpráva o newyorských letech dospívání působí, "jako by na ní spolupracovali Harpo Marx s Hieronymem Boschem," napsal o Obratníku Kozoroha po jeho oficiálním americkém vydání týdeník Time.

Paseka, 304 str., váz., 289 Kč

Robert M. Pirsig: Zen a umění údržby motocyklu

Kultovní kniha americké literatury, podobně jako Kerouacův román Na cestě či Hellerova Hlava XXII má podtitul Zkoumání hodnot. Můžete ji číst jako strhující cestopis, filosofickou meditaci, napínavý thriller, anebo neobvyklou příručku pro motocyklisty.

Zážitky z cesty jsou komentovány a uváděny do souvislostí s vykládanou metafyzikou, která neméně závažně ovlivňuje vypravěčův vnitřní život a vztah k jeho synovi. Pirsig tu usiluje o smíření dvou zásadních směrů lidského chápání, které až doposud existovaly ve vzájemné opozici. Na jedné straně stojí západní, racionální, čili klasický způsob myšlení, na straně druhé přístup východní, emocionální, čili romantický.

Volvox Globator, 344 str., brož., 249 Kč 

Arto Paasilinna: Autobus sebevrahů

Arto Paasilinna je nejpopulárnější současný finský spisovatel. Paasilinnovy romány jsou oblíbené nejenom ve Finsku, ale i v řadě dalších evropských zemí hlavně proto, že Paasilinna sice píše o vážných věcech - krizi středního věku, stáří, touze po svobodě - ale píše o nich čtivě, lehce a humorně.

V románu Autobus sebevrahů nevystupují na rozdíl od většiny předchozích Paasilinnových knih téměř žádná zvířata. V luxusním autobuse firmy Tempobus se sejde skupina lidí, které už přestal bavit život a rádi by s ním skoncovali. Ale ani se sebevraždou to není tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát...

Hejkal, váz., 224 str., 239 Kč