Hlavní cena je udílena fotografii, kterou mezinárodní porota soutěže z prací oceněných v soutěžních kategoriích hodnotí nejvýš z hlediska novinářského i estetického a která nese významné poselství. Držitel ceny získává 120 000 Kč v hotovosti.

"Vítězná fotografie je obsahově i formálně symbolem složité povolební situace na české politické scéně i ve společnosti. Je pohledem pod povrch oficialit. Obsahuje napětí, emoce a klade otázky," shodla se mezinárodní porota.

Kromě Čížka uspěl i Joe Klamar se sérií Papež Benedict XVI. v Polsku a  Zimními olympijskými hrami. Cenu dětí UNICEF získal René Jakl. Slavnostní předání cen se uskuteční 16. listopadu 2006 při otevření výstavy fotografií v Brožíkově síni pražské Staroměstské radnice.

Podrobnosti najdete zde.