Díky pražskému nakladatelství Vitalis, známému především vydáváním německých knih, můžeme poznat vymírající evropské menšiny. Pozornost vyvolává národ Arumunů rozptýlený na pomezí Makedonie, Albánie a Řecka. Gauss se zajímá, co prožívají na Balkáně sefardští Židé ze Sarajeva, dědici bohaté španělské kultury. Zjišťuje, jak si dokázali albánští Arberešové v jižní Itálii a Lužičtí Srbové v Německu udržet svou identitu. Co zbylo ze zápasu, který vedou kočevští Němci na území mezi Slovinskem a Chorvatskem?

Gauss i fotografie Kurta Kaindla vyprávějí strhující příběhy a dokazují, že člověk je schopen po staletí svádět každodenní bitvy o přežití. V knize vystupují prostí lidé i významní politici. Zvláště v době, kdy se rozhoduje o spojení či nespojení s Evropskou unií, je vhodné slyšet o osudech národů, jimž hrozí zánik. Slyšet o rodech, které mají paměť delší než jedno století.

Karl-Markus Gauss: Vymírající Evropané
Vitalis, přeložila Zlata Kufnerová, 197 stran