Divadlo Nablízko působí na české scéně jako profesionální soubor již pět let a v pražském A Studiu Rubín hraje řadu zajímavých titulů - od dětského představení Trnkovy Zahrady po Sartrovo drama S vyloučením veřejnosti, nejnověji dramatizaci Máchových Cikánů.

Soubor tvoří mladí herci, převážně absolventi katedry alternativního a loutkového divadla DAMU. Mladé je i představení Hadriána z Římsů režisérky Apoleny Vynohradnykové.

Svižná veselohra

"Svižně švihlá až lehkoatletická veselohra nejen o rytířích, dávném slibu a velké lásce" - slibuje slogan Divadla Nablízko a slibu vskutku dostojí. Pouhá pětice herců, z nichž dva stihnou v komedii zahrát hned dvě postavy najednou, se zmocňuje zručně proškrtaného textu Hadriána z Římsů s lehkou nadsázkou, která ale panu profesoru Klicperovi nikterak neubližuje, ostatně již on sám psal Hadriána jako parodii na dobové rytírny. Hraje se s minimem dekorací i rekvizit a v kostýmech snoubících pohádkovou rytířskou stylizaci s dneškem, takže například léčitelská panna Jenovéfa je stylizována do ošetřovatelky se štíhlým středověkým čepcem, zatímco milovník Želmír je při svém zdůrazňovaném původu "selského pacholíka" tak trochu přitroublým kovbojem.

Příběh o nepravých i pravých ženiších na hradě Čelákově plyne ve svižném tempu (bez pauzy přibližně půldruhé hodiny) a rozhodně nenudí. Zásluhu na tom má celá pětičlenná parta (alternují dvě obsazení). Ve zhlédnutém "modrém" obsazení našel víc škodolibý než šlechetný intrikán Soběbor výborného představitele v Karlu Zimovi, starobylou počestnost i ješitnost rytíře Světislava dobře postihuje Václav Rašilov, který si dává záležet i na klicperovské češtině, za což mu patří chvála; půvabnou i trochu rošťáckou Ruměnou je Zuzana Dřízhalová.

Eduardu Jenickému svěřila režisérka jak toporného milence Želmíra, tak naopak až příliš aktivní Jenovéfu, která - mluvená fistulí - je rozkošnou zkratkou cudné i chtivé staré panny. A Václav Krátký střídá bitvami zedraného žoldnéře Srpoše s bázlivým hypochondrem Hadriánem.

Vše se děje tak trochu "po dohodě" s divákem, který má z těchto záměn, jakož i z celé letní podívané potěšení. Hadrián z Římsů Divadla Nablízko je typ na příjemné zakončení podvečerní pražské procházky. Hraje se do 22. 6. (od 19.00). Jen škoda, že do hry přeznívá kromě zpěvu ptactva i hudba z blízkého letního kina.