Dvouhodinový televizní film společnosti ITV se zabývá rodinnou tragédií, kdy Kipling pomohl svému sedmnáctiletému synovi, aby se dostal do armády, i když k tomu nebyl kvůli špatnému zraku kvalifikován. Chlapec pak byl ve válce zabit v roce 1915 a nikdy se nenašlo jeho tělo.

"Pro mnoho lidí v mém věku je první světová válka jen tématem učebnice dějepisu," řekl o tom sedmnáctiletý Radcliffe. "Mne to ale vždycky zajímalo a myslím, že to má dnes stejný význam jako kdykoli před tím, protože mladí muži stále obětují životy ve jménu války." Po smrti svého syna Johna napsal Rudyard Kipling: "Když se někteří zeptají, proč jsme zemřeli, řekněte jim, protože naši otcové lhali."