Festival, jehož název je inspirován slavným dílem francouzské feministky Simone de Beauvoir, nabízí ojedinělý pohled na tvůrčí aktivity současných žen. Zúčastněné umělkyně a aktivistky používají nejmodernější technologie, a proto se hlavním komunikačním médiem akce stal internet. Právě přes síť sítí bude dění festivalu přenášeno na vyhlášenou progresivní uměleckou školu Rutgers University v New Yorku.

Ženský avantgardní festival netvoří jen hudba a performance, ale také rozsáhlá sekce videoartu s dvanáctihodinovou řadou projekcí, dílny a diskuse ženských organizací, ale i zahrádka radostí, kde se člověk může jen tak posadit a popovídat. Záměrem organizátorů je dát Druhému pohlaví i sociální rozměr; festival se má stát prostředkem setkání a propojení žen ze všech koutů světa. Festival je zároveň benefiční akcí pro ženské sociální organizace.

Druhé pohlaví/The Other Sex pořádá občanské sdružení Ars Morta Universum, jehož aktivity již zasáhly do širokého spektra hudebních oblastí. Po sedmi ročnících zimního industriálního festivalu vznikla potřeba vytvořit jeho letní protipól, a tak loni proběhl první ročník Druhého pohlaví, který přilákal asi tři stovky návštěvnic a návštěvníků, říká Martina Sanollová.