Album působí až hardcorově...

Ano, hard core vždy patřilo k důležitým vlivům, které působily na tvorbu Sepultury, To, že jsou jeho prvky na novém albu patrnější, souvisí s tím, co jsme cítili v době, kdy jsme skládali písně. Vždy se snažíme reagovat na aktuální podněty

Označil byste Sepulturu za rebelský nebo politický soubor?

Nemyslím si, že naše hudba je proti něčemu, je jen velmi upřímná. Reprezentuje nás samotné. V určitých aspektech je naše hudba politická, protože se v ní odrážejí naše prožitky, naše zkušenosti, to, s čím jsme se v životě setkali a co nás ovlivnilo.

Jsou lidé, kteří dělají hudbu, aby se dostali na měsíc do čela žebříčku a jiní, jimž jde o to, aby se zapsali do historie, aby jejich tvorba měla smysl i za dvacet nebo za sto let, aby i po takové době jméno kapely pořád něco znamenalo. To je cesta, kterou se snažíme jít. Myslím si, že kombinace naší hudby a upřímných textů je unikátní.

Nedělá vám u domácího publika problémy, že zpíváte anglicky?

Ne, většina našich posluchačů umí anglicky a kolují mezi nimi překlady našich textů.

Jak se s odstupem díváte na brutální rané satanistické písně, které jste natáčeli v druhé polovině osmdesátých let?

Pro nás byly důležité. Šlo o protest odpovídající době a věku, vždyť že nám bylo čtrnáct patnáct let, takže jsme měli velmi malé zkušenosti se skutečným životem, ale nechtěli jsem být prázdní.

Sledujete, co dělají Soulfly, které vede váš bývalý zpěvák Max Cavalera?

Ne, nezajímají mě.

Co mohou očekávat návštěvníci koncertu?

Jako vždycky budeme hrát věci z nové desky, ale také připomínat historii Sepultury. Děláme to tak vždycky, ale je to stále složitější, protože s každým albem přibývá písní, z nichž vybíráme. Přirozeně se chceme soustředit na nový materiál.