Ještě v 60. letech začal umělec se svými dnes již proslulými Fallenbilder/Tableau-piege, což jsou náhodné konstelace zbytků jídel, nádobí a jiných předmětů, zakonzervovaných na ploše stolu, otočeném vertikálně jako závěsný obraz. Spoerri akcentuje jiné obsahové významy těchto objektů, nepreferuje estetické kvality předmětů určených k utilitárním účelům, ani nepřekvapuje novými asociacemi a významovými kontexty. Evokuje tradiční rituály, konkrétně hostiny jako místo komunikace.

Univerzální diletant

Spoerri nemá akademické vzdělání, koncem 60. let sám sebe nazýval univerzálním diletantem. "Nejsem žákem akademie, vždy jsem pracoval impulzivně," prohlásil před úterní vernisáží. Další jeho specialitou jsou obrazy-pasti, fixující určitou konkrétní situaci "navždy". Například bankovky ve skleněné nádobě s vodovodním kohoutkem. Pozoruhodný je obraz-past s použitím černobílé fotografie oběšeného zlynčovaného černocha s doplněním trojrozměrného katovského provazu. Spoerri také velmi působivě dotváří původní rytiny, portréty lidí z doby Ludvíka XIV., stylizované do zvířecích podob: kozy, sovy, lišky, vola, lva, prasete, kočky a opice. K tomu přidává rovněž trojrozměrné předměty.

Nové souvislosti

"Autor uplatnil princip aplikace věcí a uměleckých artefaktů v nových konstelacích a významových souvislostech v asamblážích z 90. let. S fantazií, humorem a smyslem pro absurdní spojení doplňoval grafiky, kresby a malby ze 17. a 19. století různými předměty ze svých kuriózních sbírek a tím asocioval jejich nový obsah, vytvářel nové příběhy," uvádí kurátorka výstavy Jana Vránová, která Spoerriho považuje za umělce překračujícího hranice uměleckých i neuměleckých oblastí.

Výstava potrvá do 10. srpna.