Beneš se v nich představuje jako demokratický politik, vzdělaný člověk hovořící řadou jazyků, se zájmem o literaturu a vůbec kulturu, muž s velkým historickým rozhledem.

Rozhovory poskytnuté domácím i zahraničním médiím osvětlují jeho postoje k zahraničně politickým i domácím otázkám, kdy jako diplomat podílející se na mírových smlouvách po konci 1. světové války měl na mysli soužití států bez válečných konfliktů, a zároveň sledoval jejich destrukci. Je to osobité svědectví člověka i měnící se doby, na kterou musel reagovat.

Edvard Beneš: Projevy-články-rozhovory 1935-1938, Masarykův ústav-Archiv Akademie věd ČR 2006, 728 stran