Koncepci, jejíž vytvoření uložila ministerstvu loni vláda, úřad zveřejnil na své internetové stránce. Koncepce uvádí, že otázka posuzování přístupnosti obsahu audiovizuálních děl a jejich možného dopadu na vývoj dětí a mladistvých je v České republice řešena nedostatečně. Zákonná úprava, podle níž za stanovení hranice přístupnosti díla nese odpovědnost jeho výrobce či distributor, je ve srovnání s úpravami ostatních evropských států nedostačující, uvádí ministerstvo.

Na rozdíl od jiných evropských zemí neexistuje v ČR jednotný systém piktogramů označujících audiovizuální díla, nepůsobí zde ani žádná odborná instituce, která by díla klasifikovala. Nápadem vytvořit samoregulační orgán se ministerstvo inspirovalo v Nizozemsku a jak uvádí, je tamní model inspirací i pro další země EU. Taková instituce by jednotně označovala veškerá audiovizuální díla v ČR bez ohledu na povahu nosiče, tedy filmy v kinech, na DVD a VHS včetně videoher, televizní pořady a další.

Na zavedení podobného systému by se finančně podílel stát, dalšími finančními zdroji by byly příspěvky subjektů působících v oblasti audiovize (distributoři, provozovatelé kin, prodejci video/DVD nosičů). Zavedení systému je podle ministerstva vhodné pro lepší informovanost diváků, ale i pro větší právní jistotu provozovatelů vysílání či výrobců a distributorů audiovizuálních děl.

Podle ministerských úředníků by klasifikační systém neměl být čistě jednostranným opatřením ze strany státu, ale měl by vznikat za organizační i finanční podpory státu. Materiál na webu ministerstva kultury www.mkcr.cz je prý pouze informační a vychází ze zkušeností jiných zemí, kde podobné systémy již fungují. Vzhledem k tomu, že se tato problematika týká všech televizních a filmových diváků, chce ministerstvo s veřejností o návrhu diskutovat. Lidé mají své připomínky adresovat odboru médií a audiovize ministerstva kultury či elektronicky na adresu lenka.mikolasova@mkcr.cz do 15. září.