V prohlášení se praví, že město odmítá dezinformace, které se od 30. května opakovaně objevují v médiích. Ján Zavarský byl z funkce odvolán na základě pochybení, ovšem rozhodně ne proto, aby se tak kryly údajné nepravosti v Národním divadle.

"K odvolání se rada rozhodla v důsledku kroků doc. Zavarského, které poškodily divadlo jak ekonomicky, tak umělecky. Zavarský svými rozhodnutími rozložil vedení souboru činohry a ohrozil tak kvalitní činnost souboru v nadcházejících sezónách," konstatuje městská rada. Radnice prošetřila dopis doc. Zavarského, upozorňující na překročení rozpočtu Janáčkova festivalu o 7,2 milionu korun. "Město však došlo k závěru, že v čerpání prostředků k žádné ztrátě nedošlo. Pravdivá není ani informace z médií o přečerpání nákladových položek na propagaci festivalu," konstatují radní ve svém prohlášení.

Brněnská radnice však nehodlá podnikat další kroky proti iniciátorům kampaně a spokojí se pouze s tímto prohlášením.