Josef Kroutvor: Můj Mácha

Soubor šesti máchovských úvah (porůznu už časopisecky publikovaných) opět dokládá, že má současná česká literatura v autorovi Pana esejistu, ač žánr sám není v písemnictví české kotliny příliš zabydlen. A nebyl by to Kroutvor, kdo přemítaje o Máchovi neuvažoval by o Češích: "Český úděl se od Máchy příliš nezměnil, český romantismus nemůže být ničím jiným, než deziluzí. U romantické poezie očekáváme mýtus, ale v Čechách to neplatí. Je zde jen to, co jest, a to, co se nic nazývá... Konflikt metafyziky s banalitou. Český romantismus je s konečnou platností absurdní."

(Klokočí/Knihovna Jana Drdy)

Ivo Pondělíček: Fantaskní umění

Vzděláním i praxí psychiatra byl Pondělíček-vykladač od počátku svého ohledávání umělecké tvorby (výtvarné a filmové zejména) předurčen k osamělosti v oboru. Byl složitější, nepotřeboval se schovávat v manýrách kunsthistoriků a po povrchní publicistice netoužil. Jeho nerozsáhlá studie tak vychází po osmatřiceti letech znovu jako zasvěcený pohled pod sukně a při veškeré snaze o pojmovou přesnost a střízlivost analýzy je zároveň svéráznou učebnicí i holdem umělcům a jejich umění.

(Vodnář)

Vladimír Pistorius: Jak se dělá kniha

Pod čapkovsko-vaculíkovským názvem získává česká, nejen odborná veřejnost vademecum o velice specifickém (a ne že "jako každém jiném"!) výrobku. Autor spojený celá 90. léta s nakladatelstvím Mladá fronta a dnes s Pasekou připravil příručku, v níž lze najít všechno důležité a podstatné. Kapitoly: Knižní trh, Český knižní trh, Základní technické pojmy a popis knihy, Typografické minimum, Redakční praxe, Nakladatelství, jeho provoz a organizace, Ekonomika titulu, Ekonomika knižního podniku, Knihy a právní řád, Počítač v nakladatelství, Elektronické knihy a knihy papírové.

V Příloze pak především Autorský zákon a Zákon o neperiodických publikacích apod. Kniha je dále vybavena 80 grafy a obrázky, 40 tabulkami či ukázkami kalkulací včetně konkrétních příkladů. Páni redaktoři a pracovníci DTP velké většiny novin a časopisů si teď mohou například přečíst v subkapitole Dělení slov (s. 87-90), co tak často dělají špatně.

(Paseka)

Almanach Labyrint 2003

K Pistoriově učebnici ještě praktický doplněk: 12. ročenka přehledu nakladatelů (včetně výběru z vydávaných titulů) a knihkupců (obvykle s charakteristikou zaměření nabídky), průvodce pro autory a hlavně pro čtenáře. Mimořádně pohodlnou nabídkou edice je internetová (on-line přístup zdarma) verze http://www.almanachlabyrint.cz/ s jednoduchým vyhledáváním nejen nakladatelů a knihkupectví, ale i autorů a knih. (Labyrint)

J. G. Ballard: Super-Cannes

Nekompromisní britský kritik společnosti konzumu už vylíčil depresi z pustého ostrova uprostřed dálniční křižovatky či ve visícím výtahu i chorobnou závislost na bouračkách. Teď se zaměřuje na komunitu velkého podnikatelského komplexu, ze kterého už není třeba vycházet ven. Proč vlastně, když je všechno po ruce? V příběhu manželského páru, který se nastěhoval do vily po zešílevším pediatrovi, je na tapetě spolek vycucaných workoholiků, kteří ztratili schopnost uvolnit se, prožít emoce a rozlišovat mezi dobrým a zlým. Nudíte se? Nekupujte si medvídka mývala, ale nějakou dvanáctiletou Alenku z říše divů a vlezte si spolu nazí před zrcadlo.

(Přeložil Jindřich Manďák. BB art)