Svědčí o tom i výběr domácích inscenací, z nichž Zelenkův Teremin Dejvického divadla je přímo věnován vynálezci hudebního nástroje, Pratchettova Maškaráda Divadla v Dlouhé zavede diváky do světa opery a barokní Znamení kříže Městského divadla Brno určuje do značné míry kompozice Vladimíra Franze.

Hudba zní i v Čekárně souboru Farma v jeskyni. Ze zahraničních inscenací jistě zaujme rakouská skupina Mnozil Brass s Trojskou lodí, Tiso bratislavského Divadla Aréna s Mariánem Labudou, posttotalitní nostalgie Back in U. S. S. R. kazašského Divadla Art and Shock anebo hra maďarského souboru Katona József Színház s jazykolomným názvem Rattledanddisappered.

Hudbě divadelníků budou naslouchat i návštěvníci nočních jamsessionů ve festivalovém klubu a hudební téma vyvrcholí závěrečným večerem Blues pro tebe věnovaným letošnímu jubilantovi Jiřímu Suchému a všem divadelním písničkářům.