Pracovníci Ústavu dějin Akademie věd ČR připravili nyní obsáhlou pětiset stránkovou publikaci zhodnocující české umění let 1939 - 1958. Kniha patří do série akademických Dějin českého umění a předcházely jí čtyři díly o nejstarší tvorbě a gotice, o renesanci a baroku, o umění 19. století a první poloviny 20. století.

Autoři - zkušení historikové umění střední generace - spolehlivě mapují kulturní dění daleko překračující tradiční vymezení výtvarných oborů a architektury. Výběr ukazuje, že v ateliérech i na uměleckých školách se navzdory nacismu i stalinismu udržela kontinuita tradice českého umění a vznikla i díla malířství, scénografie, designu, fotografie, která by dnes se ctí obstála v mezinárodní konfrontaci.

Součástí jsou i výplody socialistického realismu

Poměrně velká pozornost je věnována stalinskému umění, které bylo často naivní a socialistický realismus interpretovalo jako slepé pokračování akademické malby 19. století jen s jinými tématy.

Paralelně vedle toho však existovala i jiná tvorba, a nešlo o underground, který ještě neexistoval. Tato díla českých výtvarníků nadšeně zaujala mezinárodní odbornou veřejnost na Světové výstavě v Bruselu v roce 1958. Ale i k tomu tvořivému podhoubí musely být vytvořeny předpoklady a fungující zázemí, existující v oficiální kultuře souběžně vedle tzv. sorely. Fakt byl v textu málo zdůrazněn.

Bilance bude pro mnohé zajímavým čtením a objevením neznámých skutečností. Škoda jen, že je okrajově zmíněno fascinující téma českého ateliérového skla. Přitom v tomto oboru jsme vymysleli něco, co je absolutní světovou raritou. Eva Petrová - která zpracovala kapitoly o skle - měla mít v publikaci nejméně trojnásobně větší prostor. Mělo tu prostě být víc Stanislava Libenského nebo René Roubíčka, než sorely oslavující Stalina.

Podivné je, že tu chybí Jan Černý, průkopník sklěněné plastiky. Samostatnou kapitolu by si zasloužil i nezařazený animovaný film, který náleží také k progresivním českým výtvarným fenoménům této doby.

Dějiny českého výtvarného umění V. (1939 - 1958)
kolektiv autorů, hlavní editor Rostislav Švácha
528 stran, Academia Praha 2005, cena 1250 Kč