Lépe než úvodní předehra CoriolanSymfonie č.4 B dur vyzněla po přestávce Osudová (Symfonie č.5 c moll). Dirigentova koncepce spojující u Beethovena romantismus s revolučností (nevykládá proslulý začátek jako znamení osudu, ale jako motiv z francouzské revoluční písně) v ní působila oprávněněji a i hráči se lépe přizpůsobili. Ani velké obsazení orchestru však nezakrylo některé maličkosti vyplývající z nezvyklé interpretace - celkově však byl výkon ČF ve srovnání s běžným provozem mimořádný. Co musíme ocenit na dirigentovi, je styl dirigování, při kterém orchestr reaguje na každý jeho pohyb.

Klavírní řada pokračuje

Klavírní řada festivalu je snad nejcennější součástí přehlídky. Vedle koncertů s orchestrem přinesla řadu recitálů. Dva z nejočekávanějších byly recitály Ivana Moravce a Číňana Li Yun Di. Oba si zvolili jako součást programu Chopina, Moravec jeho Mazurky, Číňan Scherza.

Moravce nevyrušila ze soustředění ani nekázeň diváka s mobilem a i druhá část s Beethovenem (Apassionata) byla důkazem jeho stále bezkonkurenčního postavení na naší klavírní scéně. Mladý jednadvacetiletý Li Yun Di stačil již zvítězit v Chopinově soutěži ve Varšavě a dosáhnout řady dalších úspěchů. Při pražském debutu zcela oslnil: mužností při Chopinovi, překvapivou zkušeností při podání rozsáhlé Lisztovy Sonáty h moll, ale hlavně bezchybnou technikou, která je u sympatického Číňana samozřejmostí. Nadšenému sálu Rudolfina v sobotu při přídavcích zahrál i čínskou píseň.

České premiéry

Ne vždy se sejde tolik premiér českých skladatelů jako na nedělním koncertu Bambini di Praga v kostele sv. Šimona a Judy. Pod vedením sbormistra Bohumila Kulínského nastudoval náš přední dětský sbor díla pouze českých autorů - Lukáše Matouška,Ilji Hurníka, Jana Hanuše, Martina Smolky , Marka Kopelenta, Miloslava Ištvana a Zdeňka Lukáše, z nich Hanuše, Hurníka, Kopelenta a Ištvana v premiéře (Ištvana bohužel v posmrtné).

Mimořádnost koncertu v roce 60. výročí souboru podtrhla přítomnost většiny autorů i spoluúčast dalších hudebníků včetně smyčců Pražské komorní filharmonie. Koncert nebyl "jen" doplňkem festivalu, nýbrž jeho důležitou součástí.