Machovcovým životním krédem byla tvorba a aktivita, knihu Smysl lidského života za svůj život třikrát přepracoval. Ježíš pro moderní člověka vyšel v celém Západním světě, ale i třeba v Japonsku. Milan Machovec vynikal programovou vůlí po srozumitelnosti a dialogičnosti, ať už mezi protikladnými názorovými proudy (ateisté, marxisté, křesťané, ekologie), tak ve smyslu otázky českých dějin.

Udržoval kontakty s Erichem Frommem, ´objevil´ filozofa Egona Bondyho, ve svých posledních pracích (Filosofie tváří v tvář zániku) rozvíjel aktuální myšlenky Konrada Lorenze či Stephena Hawkinga.

V normalizačních letech, kdy byl jako signatář Charty 77 zbaven možnosti přednášet, proslul jako organizátor ´bytových univerzit´, živil se svým intenzivním vztahem k hudbě jako varhaník. Vždy jednal v souladu se svým mravním přesvědčením, čímž se stal ideálem autentického filozofa. Česká společnost ztrácí v držiteli řádu T. G. Masaryka vzácného muže.