Patrick Ryan: Jak jsem vyhrál válku

Kultovní román Patricka Ryana o mužích, kteří si z války museli dělat legraci, aby se nerozplakali. Autorova ironie je sžíravá, humor hořký a pohled na běsnění druhé světové války a její samolibé a zaslepené aktéry výjimečně jasnozřivý.

Vyprávění poručíka Goodbodyho (které autor, jak tvrdí, pouze zapsal) je v ostrém kontrastu s paměťmi a líčením kdejakých generálů či polních maršálů, kteří už celému světu stihli vysvětlit, že jedině oni odpovídají za vítězství, ale jinak nenesou za nic odpovědnost. Otevřenost, živý, hovorový jazyk a dialogy a hlavně "člověčí" perspektiva v pohledu na největší absurdity lidského počínání činí z četby tohoto slavného románu trvale silný zážitek.

Knižní klub, 3. vydání, váz., 199 Kč

Margaret Murphyová: Soumrak

Hlavní hrdinka detektivního příběhu Clara Pascalová měla všechno, nač si vzpomněla - byla úspěšná advokátka, oddaná matka, které spousta lidí záviděla nebo ji obdivovala. Najednou je připravena o všechno, na čem jí kdy záleželo, a leží připoutaná řetězy ke kamenné zdi v temném sklepě - a její únosce jí ani nepoví, co od ní chce.

Zatímco Clara prožívá ve svém vězení strach, vztek a zoufalství, inspektor Steve Lawson s policejním týmem z Cheshire se ji snaží najít. Je její únos dílem šílence? Propuštěného zločince, který se mstí na právničce za to, že ho poslala za mříže? Posedlého obdivovatele? Nebo si chce získat svobodu Casavettes, drogový baron, proti kterému Clara vede soudní proces? Dokonce ani její manžel není mimo podezření.... A Claře konečně začíná docházet, proč ji její věznitel nechává naživu tak dlouho...

BBart, překlad Michal Střeno, 296 str., 199 Kč 

Arnon Grunberg: Fantomová bolest

Humorný román napsal nizozemský autor mladší generace, kterému se u nás přezdívá "holandský Viewegh".

Fantomová bolest je vlastně románem v románu, v němž spisovatel Robert Mehlman, opilec a sukničkář, vypráví o svém pádu z výsluní slávy a následném chrabrém návratu. Hořký i humorný text sleduje hrdinu na jeho cestě po Americe v doprovodu náhodné známé, kterou potkal na cestě.

Argo, přeložila Magda de Bruin-Hüblová, 249 Kč

Zdena Frýbová: Robin Druhý a jeho rodina

Vtipná a zábavná rodinná kronika je pokračováním humoristického románu Robin po deseti letech. Všichni se v této rodině se čtyřmi psy milují, všichni navzájem si jdou občas na nervy, ale co především: přes všechny maléry a svízele se dokážou přenášet s humorem. 

Vnučkám vypravěčky Anince a Karince je nyní deset let, svérázné tetičce Haně je přes osmdesát, pejskové z první knihy již zemřeli, ale jejich nástupci si s nimi v ničem nezadají - foxteriér Robin Druhý, skotští teriéři Edy a Tony, nalezenec Jean-Paul... Nyní žije rozvětvená rodina společně ve velké vile, kde je dostatek prostoru pro legraci, trampoty i malá dramata, na kterých se podílejí zejména obě holčičky a všichni psi...

Šulc-Švarc, váz., 480 str., 263 Kč

Andrew Wheatcroft: Nevěřící

Andrew Wheatcroft se snaží ve své práci postihnout důvody a příčiny střetů křesťanstva s islámem v letech 638-2002.

Zkáza tureckého loďstva v bitvě u Lepanta předznamenala úpadek a pád Osmanské říše. Ze všech významných okamžiků vzájemných kontaktů a střetů mezi muslimy a křesťany si Andrew Wheatcroft vybral právě toto námořní střetnutí jako počáteční bod, od něhož odvíjí dlouhý řetězec vyprávění a úvah o vývoji vztahů mezi oběma světy. Je to příběh, táhnoucí se přes třináct století, a jeho jevištěm je obrovské území. Materiály pro zkoumání povahy vztahů mezi muslimy a křesťany hledá autor především ve Středomoří, ale i v Británii, Rusku, Spojených státech a v dalších zemích.

BBart, překlad Miroslav Košťál, 472 str., 349 Kč