Na dotaz Práva Slavotínek vysvětlil, že odvolání v říjnu vybraného ředitele ještě před jeho nástupem do funkce nebylo způsobeno jednou nebo dvěma konkrétními příčinami: "Byly drobnější, ale bylo jich mnoho."

Příčiny odvolání Zavarského

Varovné signály přicházely na radnici z různých stran už od konce loňského roku. Zavarský zřejmě příliš mluvil a strašil, takže mnoho lidí v divadle usoudilo, že dále nemohou spojovat svoji uměleckou profesionální dráhu s touto institucí.

Dalším důvodem byly podle Slavotínka Zavarského představy o organizační struktuře divadla. Role činohry měla v budoucnu podstatně vzrůst, přitom právě tam došlo údajně v důsledku Zavarského působení na dálku k největším rozkladným efektům.

K odvolání přispělo také Zavarského stanovisko v případu nového šéfa opery Otavy a rovněž nepravdivé informace o přípravách Janáčkova festivalu, jež podával Radě města Brna. "Informoval nás, že jsou finanční problémy, ale nebyla to pravda," vysvětlil Slavotínek.

Nejasné toky peněz okolo Janáčkova Brna

Znepokojení nad finančním zajištěním festivalu Janáčkovo Brno 2004 vyjádřili v pátek místopředseda Strany zelených Ondřej Liška, zároveň zastupitel Brno-střed, a Martin Nawrath, člen Zastupitelstva města Brna. Oba jsou členy kulturních komisích na svých radnicích.

Obvinili magistrát z neuváženého nakládání s finančními prostředky. "Celkový rozpočet festivalu činí 18,5 miliónu korun, z toho účelová dotace města, schválená v březnu 2001, dosahuje 12 miliónů. V průběžných zprávách nebylo uváděno čerpání," prohlásil Liška.

Dodal, že loni byla původní částka navýšena čtyřikrát, na základě svévolného rozhodnutí pověřeného ředitele Národního divadla v Brně (NDB) Zdeňka Prokeše.

Nejvíce kritizovali zelení údajnou smlouvu divadla s firmou Arkadia, s. r. o., která má zajišťovat propagaci festivalu. Z původní částky 2,1 miliónu Kč měla být částka zvýšena podle obou protagonistů tiskovky na 9,5 miliónu, přičemž festivalové finance jdou výhradně a pouze na konto Arkadie. Poukázali rovněž na údajný střet zájmů, neboť společníkem Arkadie je bratr šéfdirigenta Jaroslava Kyzlinka.

Reakce pověřeného ředitele divadla

Pověřený ředitel divadla Zdeněk Prokeš jejich tvrzení vyvracel: "Firma Arkadia byla vybrána v řádném výběrovém řízení, dostala nejvíce bodů." Podle něj se Arkadia stará o provozní zajištění příprav, nikoli o reklamní a marketingové zajištění. Vyšší finanční částka nereprezentuje pouze letošní rok, nýbrž celé období do festivalu. V souvislosti s bratry Kyzlinkovými požádal o stanovisko Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Vztahy s Arkadií byly shledány bez závad.

Také šéfdirigent Jaroslav Kyzlink odmítá střet zájmů v souvislosti s bratrem. "Bylo velkým problémem najít vhodnou firmu. Arkadia byla skutečně nejlepší a můj bratr je v ní jen společník," řekl Právu.

Podiv nad pochybnostmi kolem finančních toků festivalu však vyjádřil v soukromém rozhovoru s Právem také šéf činohry NDB Zbyněk Srba.