Jde celkem o 144 panelů (ne ovšem o tolik staveb, někteří architekti využívají možnosti přihlásit se do různých kategorií). Výstava představuje soutěžící v 7 kategoriích - novostavba, která je tradičně nejvíce zastoupená (60 prací), rekonstrukce (24), interiér (31), architektonický design (12), urbanismus (5), výtvarné dílo v architektuře (4) a krajinářská architektura (8).

Do soutěže mohl stavbu, která byla dokončena v minulém roce, přihlásit každý architekt, který si také sám zpracoval představení stavby na jednom normalizovaném panelu. A mezinárodní porota posuzovala práce právě podle těchto panelů.

Porota nešetřila cenami

Porota byla letos v oceňování a čestném uznávání hodně štědrá. Ve všech kategoriích, kromě urbanismu, udělila jak cenu, tak čestné uznání, a to obvykle ne jen jedno. K tomu dokonce použila ne zcela obvyklého přístupu: přesunovala stavby z přihlášených kategorií do jiných, což samozřejmě vzbuzuje nejrůznější otázky. Například interiér hotelu Josef (E. Jiřičná a další) byl přesunut do architektonického designu a tam dostal uznání. Napájecí žlaby v Kladrubech (J. Javůrek) byly přemístěny z designu do výtvarného díla a tam opět byly uznány...

Ne že by si tyto a další přesunuté práce své ceny nezasloužily, třeba zrovna ona napajedla jsou skutečně špičkovým dílem na pomezí výtvarného umění a designu, ale poněkud to působí dojmem ne zcela správné účelovosti - což vyniklo především v prapodivné kategorii urbanismu, kde čestné uznání získaly obytné domy. Přitom je nutné porotě přiznat k dobru to, že posuzovala skutečně přihlášené práce, že se nesešla už s předem danou představou o tom, jaká že má být česká architektura, kterou by pak mezi soutěžícími hledala.

Mnoho šedivého průměru

Je až překvapivé, kolik průměrných a podprůměrných staveb se do soutěže přihlásilo, kolik otřepaných klišé, především ve výstavbě pro bydlení, se ukazuje. Na druhou stranu je potěšitelné, že bydlení bylo hojně zastoupeno, celkem 27 stavbami a navíc 8 interiéry.

Ocenění

Kromě urbanismu a výtvarného díla v architektuře byly v každé kategorii uděleny ceny: mezi novostavbami ji získal Palác Euro v Praze od R. Doležala, P. Malinského, P. Buriana, M. Pokorného a M. Kotíka, mezi rekonstrukcemi palmový skleník v Lednici od M. Bojara, mezi interiéry vila v Kroměříži od S. Sládečka, v krajinářské tvorbě Věž Hrubý Jeseník od O. Hájka, H. Šafera, L. Fescu a T. Pavlíka a cenu za design si odnesl hotel Josef v Praze od E. Jiřičné.

Grand Prix byla udělena jako vrcholová, tedy ne výběrem z již oceněných. Získala ji stavba, která nad všemi účastníky soutěže všestranně vyniká - rekonstrukce a dostavba paláce Langhans v Praze od P. Burešové, L. Dvořákové, Z. Heřmana, L. Lábuse a D. Mareše. Vskutku ojedinělý počin, zajímavě propojující historické a novodobé. A protože vznik takovéto kvalitní architektury je vždy podmíněn přístupem investora, bylo této stavbě přiznáno i čestné uznání pro něj, vlastně pro ni, pro paní Z. Meisnerovou-Wismerovou.

Grand Prix Obce architektů, pořádá Obec architektů ve spolupráci s Národní galerií v Praze za spoluúčasti Ministerstva kultury ČR, Veletržní palác, do 12. června 2003, denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin. K výstavě je vydán katalog.