Nejvyšší správní soud nevyhověl stížnosti RRTV na rozhodnutí Městského soudu v Praze, který už dříve pokutu zrušil. Společnost CET 21 totiž obdržela oznámení o zahájení správního řízení 16. června 2003, přitom videozáznam s inkriminovaným filmem Kongo byl na Radu dodán už 12. března 2003. "Správní řízení tak bylo zahájeno až po uplynutí lhůty stanovené zákonem," uvedla soudkyně Nejvyššího správního soudu Lenka Kainové ve zdůvodnění. Musí to stihnout do tří měsíců, přičemž o lhůtě rozhoduje, kdy oznámení obdržel účastník řízení a ne, kdy bylo posláno.

Film Kongo odvysílala Nova v únoru 2003 už od půl šesté večer,  přestože obsahoval řadu brutálních a mimořádně drastických scén i mnoho vulgárních výrazů. Ze zákona přitom plyne, že podobné pořady musejí být vysílány až po desáté hodině večer.