Výtvarná poetika Continua, originální živá muzika, stejně jako autentické umění a stoprocentní nasazení všech účinkujících, to vše znovu slibuje neopakovatelný zážitek při návštěvě Kratochvílení 2006. Pozvání k účasti a přípravě projektu letos přijal také Leszek Madzik, výtvarník a režisér, tvůrce Sceny Plastycznej KUL, který již 35 let ovlivňuje podobu světového výtvarného divadla.

Společně s dalšími spolupracovníky povede tvůrčí dílny, z nichž vznikne, tak jako v minulých devíti letech, představení pro zahradu a vodní příkop zámku Kratochvíle. Další dílny letos povedou Pavel Štourač, umělecký vedoucí Divadla Continuo, Jana Pilátová, pedagog DAMU, multivokalistka Ridina Ahmedová, muzikant a perkusionista Jaroslav Kořán, a Helena Štouračová s Kristýnou Patkovou, kmenové výtvarnice Divadla Continuo.

"Zdá se to neuvěřitelné, ale letošní Kratochvílení je již desáté. Vždycky se snažíme neopakovat se, nevyužívat toho, na co jsme přišli v předchozích letech. Jinak by se z tvorby stala rutina. S každým rokem je to pochopitelně těžší, po desáté je to těžší než po deváté. Proto jsme si letos společně s celým týmem, který povede tvůrčí dílny a přípravu představení, dali za úkol pokusit se zapomenout, co jsme kdy na Kratochvíli vytvořili a vstoupit do prostoru jako poprvé," řekl Pavel Štourač, umělecký šéf Divadla Continuo.

Vstupenky na projekt Kratochvílení jsou již od 1. června v prodeji v předprodejních sítích Ticketart a Ticketstream. Průběžně pak v dalších předprodejních místech.