"Zmíněná třetina bude odpovídat částce, kterou by ČT dala na domácí filmovou produkci v souladu s novelou zákona, kdyby byl schválen. Tato třetina odpovídá odvodu ve výši 3,5procentní daně, nazývané nepřesně poplatkem, z vysílání reklamy a teleshoppingu v ČT," upřesnil pro Právo Janeček.

ČT investuje ročně do domácí filmové produkce více než sto miliónů korun a za posledních dvanáct let vyrobila přes 160 filmů.

Prezident Václav Klaus novelu vetoval, protože se mu nelíbí záměr zvýšit státní podporu filmovému průmyslu, který považuje za běžné odvětví obchodu. Prezident Klaus také nesouhlasí s případným zvýhodněním podnikatelů ve filmovém průmyslu na úkor jiných oborů, jako hudby, výtvarného umění, architektury, literatury, divadla nebo i sportu. Novele zákona o fondu kinematografie prezident také vyčítá, že zamýšlené zvýšení podpory českým filmařům neopírá o promyšlený a korektní systém financování.

Podrobnosti o obsahu novely naleznete zde.