Jak těžké je vystihnout smysl úvahového díla "volného myslitele" Klímy, o tom se přesvědčil například i režisér Jan Němec, jehož film V žáru královské lásky, přepis spisovatelova Utrpení knížete Sternenhocha, zdaleka nenaplnil tvůrcovy ambice.

Cíl naplněn - Odjinud

Jako by Lidská tragikomedie potvrzovala výrok Schopenhauera, německého filozofa, jehož byl Klíma velkým vyznavačem: "Člověk se lekne při pohledu na lidi, kteří v jinošství vzbuzovali největší naděje."

Groteskní příběh čtyř přátel začíná na bujarém maturitním večírku. Pátý z party je postavou alegorickou, nazvanou Odjinud. Vymyká se běžným hodnotícím kariérním a společenským kritériím. Jako jediný, tak trochu mimo realitu a osvobozen od konvencí, nachází totiž Odjinud v žití smysl a naplnění, byť v zajetí jakýchsi mystických orientálních nebo předkolumbovsky "mimocivilizačních" hodnot. Smysl postavy zdařile naplnil vlastním přízračným zjevem Dušan Škubal.

Blízká setkání jiného druhu

Ti čtyři - pánové Pulec, Kantorka, Shoř a Obnos, každý ve smyslu nomen omen - se honosí velkými životními sny. Jak už to na večírcích bývá, dohodnou se na několika dalších setkáních, aby si o úspěších pohovořili. Shodují se pouze v jenom :Smysl existence spolužáka Odjinuda považují za pochybný, extravagantní, nedůvěryhodný.

V inscenačně brilantní střední části dramatu se nadějný pokušitel slova Pulec (Vladislav Georgiev) mění v nenapravitelného alkoholika. Kantorka (Marek Cisovský) se stal do sebe zahleděným, vyprázdněným kantorským mluvkou, Shoř (Michal Čapka) podbízivým podnikatelským příživníčkem bez duše, navíc v područí ženy, někdejšího děvčete z ulice (Tereza Maňáková). Obnos (vynikající René Šmotek) se proměnil v obtloustlého, k infarktu a ke skandálu spějícího senátora.

Rozpaky se dostavily v závěru

V třetí části se někdejší přátelé scházejí ještě jednou. Starci nad hrobem, malicherní. Promarněné talenty, promarněné životy. Jak z toho ven?! To se inscenátorům moc dobře naznačit nepodařilo. Narazili na útes neztotožnění, nesmíření se se závěry autora, který naznačil zmar, zbytečnost žití. Rezignace je inscenátorům z Arény vzdálená. Jsou ještě mladí a troufají sami v sobě "vzbuzovat největší naděje".

Ladislav Klíma- Lidská tragikomedie aneb Běda nízkosti, která má talent
Aréna Ostrava
Režie Ivan Krejčí, výprava Ilja Hylas.