"Pro mě byl Čapek vždy ohromným vzorem v literatuře. Například to, jak spojil svou literární činnost s činností novinářskou a s účastí v politickém životě, to pro mě bylo vždycky vzorem," řekl Klíma při přebírání ceny. Čapka si váží jako spisovatele, myslitele, bojovníka za demokracii a považuje ho za jednu z největších osobností české kultury a historie. Cenu Karla Čapka spolu s Klímou převzala i slovenská herečka E. Rysová, která je divákům známá z divadelních her a několika filmů.

Ivan Klíma je autorem desítek děl. Po větší část svého tvůrčího života byl v Československu zakázaným autorem a vydával samizdatově nebo na Západě. K nejznámějším knihám patří jeho povídky Moje první lásky, v nichž rozpracovává několik variací na téma prvního setkání naivního chlapce s láskou a erotikou - jeho pokusy končí většinou rozpačitě až katastrofálně. Nejpůsobivější je povídka odehrávající se v koncentračním táboře (Klíma byl jako dítě v Terezíně), kde chlapec pocítí jistou náklonnost od dívky vydávající jídlo. Nedokáže se však k ničemu odhodlat, a váhá tak dlouho, až je pozdě.

Moje zlatá řemesla zase zachycují období, kdy se Klíma musel živit různými brigádami, protože komunisté odmítli uznat, že je spisovatelem. Prochází prostředím malířů, archeologů či pašeráků, pozoruje lidi a nové zkušenosti ho přivádějí k metaforickým úvahám o ceně života a svobody. Oceňovaný je i román Soudce z milosti o komunistickém soudci, který odmítá poslat člověka na smrt a ohrožuje tím vlastní existenci v systému i svou rodinu.

Čtyřiasedmdesátiletý Klíma je také autorem esejí a divadelních her. Patří k nejpřekládanějším českým spisovatelům.