Klaus se domnívá, že kdyby novela platila, byl by film podporován více než např. hudba, výtvarné umění, architektura, literatura či divadlo. Zvýšený příliv peněz do filmu považuje za neodůvodněný. Podle Vachlera je to zavádějící.

"Celý český kinematografický průmysl žádá ročně o částku mezi 300-380 milióny korun a to ne z daní poplatníků, ale korektní úpravou zákonů. Jen Národní divadlo dostává ročně od státu přes 400 miliónů korun (v letošním roce cca 429 miliónů korun), divadla a herecké spolky jsou podporovány státními granty. Národní galerie, či Česká filharmonie jsou státní organizace. Sportovci dostávají skrze správně nastavené zákony od Sazky miliardy korun...," říká Vachler.

"V zahraničí jsou domácí kinematografie běžně podporovány daleko většími částkami, než o jaké žádají zástupci českého filmu. Například v Polsku se jedná o státní roční dotaci ve výši 27 miliónů euro, v Maďarsku o 29 miliónů euro. Jsou evropské státy, které domácí kinematografie podporují dobrými zákony v miliardách korun," dodává.

Peníze z rozmnoženin i teleshoppingu

Novela předpokládá, že se budou do fondu podporujícího film odvádět poplatky z audiovizuální produkce, poplatky z rozmnoženin a poplatky z vysílání reklamy nebo teleshoppingu.

Návrh na zavedení poplatku z audiovizuální produkce mění pevný poplatek 1 Kč z jednoho představení na sazbu procentní, která lépe vystihuje variabilitu ceny vstupného. Při průměrné ceně vstupného ve výši 88 Kč (rok 2003), poplatku ve výši 3% a návštěvnosti přibližně 12 miliónů diváků by byl přínos 32 miliónů korun. V případě plného promítnutí poplatku z audiovizuální produkce do cen vstupného by se průměrná cena vstupného zvýšila o 2,64 Kč, a to by zřejmě odliv diváků nezpůsobilo.

Pokud jde o kopie audiovizuálního díla, tedy ustupující videokazety a naopak stále rostoucí DVD, mohl by celkový zisk při 3% poplatku představovat 28 miliónů korun. Je ale třeba dodat, že cena DVD by se mohla zvýšit o více než 20 korun. DVD jsou u nás i přes různé slevy a výprodeje stále předražená a někteří fanoušci, kteří se nespokojí s nelegálními kopiemi, si je kupují přes internet ze zahraničí.

Poplatky by proudily i z televizní reklamy a teleshoppingu - je to obvyklé v některých zemích EU. Filmu by to přineslo obrovské zisky, protože hrubé roční příjmy provozovatelů televizního vysílání se pohybují v rozmezí 7,4 až 7,8 miliard Kč. Při zavedení poplatku ve výši 3% by fond získal více než 220 miliónů. Proti tomu protestují především soukromé televize, které sice chtějí podporovat filmy, ale jen ty komerčně laděné, u kterých se dá předpokládat zisk.