Trojice protagonistů, představujících otce, matku a dceru, odhaluje klišé rodiny v postmoderním světě, která se rozpadává. Režisér a scenárista Jacob Wren k představení pro Právo uvedl: "Snažíme se v něm přesvědčit diváky, aby neměli děti, přesvědčit se mohou nechat nebo ne, ale my se o to pokoušíme, byť ne zcela vážně. Chci ale vyvolat diskusi. Připadá mi divné, že mít děti, což je jedno z největších rozhodnutí, jaké v životě lze udělat, někdo učiní, aniž by si o tom předem přemýšlel.

Na rozdíl od Unrehearsed Beauty se však do představení diváci nezapojí: "Některá naše představení jsou více interaktivní, některá méně, toto představení není interaktivní."