Magdaléna Platzová: Sůl, ovce a kamení

Potěšujícím zjištěním je, že nakladatelství One Woman Press již vydalo první knihu české autorky. Je jí redaktorka Literárních novin Magdalena Platzová (1972), která představuje soubor čtyř povídek Sůl, ovce a kamení reflektující život obyvatel bývalé Jugoslávie (v jednom případě v Praze).

Při čtení povídek z Dalmácie, světa, kde je každý první námořník a každý druhý turistou, si nelze nevzpomenout na předprvorepublikové snahy o propojení dvou území obývaných Slovany dopravním koridorem, na snahy o propojení střední Evropy se slovanským jihem.

Tři ze čtyř povídek mají více jak třicet stránek a více kondenzovanosti by jim rozhodně vůbec neuškodilo, navíc jsou psány velmi konvenčním jazykem: jako by se autorka pevně (ovšem ke škodě věci) držela představy o tom, "jak se má psát", nebo přesněji "jak se psalo". Nakonec se tak povídky jeví jako nevýrazný výsledek jakýchsi kurzů "ušlechtilého" psaní. I nejlepší, protože nejúsporněji vypravovaná povídka Všechny kultury mají svůj vrchol tak dopadá jen jako krátkodechá televizní inscenace z nedělních večerů na ČT 1.

Přitom z několika přesně popsaných pozorování v textu je vidět, že Platzová by nemusela psát povídky, které ne příliš šťastně mixují asexuální literaturu 19. století s mělkostí povídky magazínové. Zatím ovšem debutující autorce chybí odvaha více se k sobě samé přiblížit či dokonce povědomí o tom, kudy " k sobě" vede cesta. Pokud by se tento základní stavební kamen literární tvorby Magdalény Platzové posunul a vnitřní spjatost autorky s tématem by tak nabyla na intenzitě, měli bychom se myslím napříště nač těšit.

One Woman Press, 128 stran

Riviera Playboyz: Okozla

Razantní český reprezentant numetalové scény, Riviera Playboyz, se nejprve otloukl na společných turné s Kabátem a Danielem Landou. Nyní vydává velice dravé album, jež zvukem připomíná agresivitu moderní americké rockové školy. Pod nánosem kytarových bloků se prodírá kupředu zkreslený, mystický řev, zvuk je pak doplněn atmosféru budujícími syntetickými stěnami a ze druhé strany akustickým didgeridoo. Vznikl pozoruhodný mix, na české poměry velice progresivní a navíc po technické stránce na desce přesvědčivě zachycený.

vlastní náklad, 44:39

Miroslav Šára: Les je taky moře

Podtitul zní Z deníku Marka N. a hned v úvodu je možné říci, že autor napsal sympatickou knížku plnou příběhů malého chlapce Marka Nováka, který se s rodiči z Mostu přestěhoval na jižní konec republiky. Uprostřed lesů a osady Žofina huť získává nové kamarády, zažívá obyčejná dětská dobrodružství, která s sebou vždy nesou pečeť neobyčejnosti. Nechybí bitka s Novolesáky, jak se na pořádné kluky patří, první doteky ženskosti, zkrátka dospívání, jak má být. Šára s humorem a laskavostí vystihl klukovský svět, v kterém nechybějí ani dospělí.

Camis, 106 stran