Dosud první příčku v aukčních prodejích v ČR drží obraz Zlaté rybičky od Emila Filly, který se vydražil v Praze v roce 2000 za 7,3 miliónu korun. Úspěšný prodej Šiškina je velmi pravděpodobný. Ruská klientela je v Praze značně bohatá a zatím nikdo z jejích sběratelů nešetřil svoji kapsu, pokud šlo o velikány ruského umění. Loni prodala aukční síň Meissner - Neumann obraz Noční Paříž od Konstantina A. Korovina za 4,75 miliónu korun. Českým odborníkům připadala cena téměř šílená.

Šiškin je mnohem cennější než Korovin. Patří mezi hlavní představitele ruské krajinářské tvorby 19. století a hnutí takzvaných peredvižniků. Největší soubor jeho děl vlastní Treťjakovská galerie v Moskvě. Obraz Před zrcadlem z roku 1870 patří v jeho tvorbě k vzácným výjimkám. Šiškin většinou maloval jen lesní krajiny, v nichž udivoval malířskou harmonií i realistickou dovedností. Pražský obraz ukazuje, že byl i vynikající malíř žánrových obrazů.

Obraz byl do rodiny dnešních majitelů zakoupen za první republiky českým konzulem ve Finsku od zetě Ivana Ivanoviče Šiškina. Do té doby byl výlučným majetkem Šiškinových dědiců. Malíř k němu měl velmi osobní vztah - na stěně v pozadí interiéru jsou zavěšena jeho vlastní slavná plátna. Malba má tak i unikátní autobiografickou hodnotu.

Pokud dojde 2. dubna mezi ruskými zájemci k očekávanému finančnímu souboji, asi se budou všichni obchodníci divit, jak vysoko se vyšplhá cena za Šiškinův obraz o rozměrech 58 x 39 cm. Dílo je od čtvrtka k vidění v Galerii Pictura ve Školské ulici v Praze.